Ще представят идейния проект за благоустрояване на част от жк "Саранск" в Ботевград

123

Общественото представяне ще се проведе на 20 септември от 18:00 часа в зала "Ботевград" в присъствието представители на проектански колектив от „Баукомплект“ ЕООД 


Идейният проект е за благоустрояване на част от жк "Саранск" с обхват УПИ-I, кв.2 и УПИ-I, кв.2а.  С настоящото идейно решение са положени усилия да се намерят решения в няколко посоки.

Предлага се всички гаражни клетки, които са незаконно поставени, да бъдат преместени, като в проекта са предвидени нови места за целта. В пространствата северно от сградите пред входовете на блоковете се оптимизира паркирането, като се изграждат нови паркинги и нови зелени площи с места за отдих и игра в тях. На юг от блокове 1 и 2 в общински терен се предвижда изграждане на паркинг за автомобили.

Предвижда се ремонт на съществуваща спортна площадка, изграждане на нови и оборудването им. Направен е опит за предвиждане на оборудвана площадка за игра с беседки към нея - към всеки блок, доколкото теренът позволява. Предвидена е нова дървесна растителност цветни петна и храсти, които ще се разработят детайлно в проект по част озеленяване - след анализ на съществуващата дървесна растителност.

 

ОЩЕ НОВИНИ

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Сред идеите-победители са решение за ремонт на пътища с използване на преработена пластмаса в полагания асфалт и за съживяване и модернизиране на сгради „архитектурни призраци“ в селата чрез използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Журито на съвместния конкурс на "Капитал" и посолството на Великобритания избра и награди победителите

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Всяка една коледна украса показва личния пример и допринася за по-добрата визия на града

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

„Като кмет няма как да не съм доволен, че в този проект са включени и локалите, които дават перспектива за развитие на Бургас", коментира кметът Димитър Николов