Ще реконструират и пристрояват с два нови корпуса старата детска градина в с. Войнеговци

100

Столичният общински съвет одобри проектиране, реконструкция и преустройство на сградата с възможност за обособяване на 2 групи


В момента столичният район „Нови Искър“ разполага със сграда на старата детска градина в с. Войнеговци, която има възможност да се реконструира и да се пристрои с възможност за обособяване на 2 групи. Сградата е действала като детска градина до 2010 г., когато със заповед на кмета на района е затворена за спешен ремонт и реконструкция, но такива не са направени до момента. Сега от районната администрация предлагат сградата да се реконструира, като към нея се пристроят два нови корпуса. Теренът е с площ от 2 076 кв. м и се намира на ул. „Детски свят“ 2. Имотът е с правилна правоъгълна форма, ориентиран с дългата страна в посока югозапад.

Източник: КАИС

Имотът е застроен със сграда с две крила, които се запазват от действащия план за застрояване. Двете крила са едноетажно и триетажни, разположени в североизточната част на имота. Едноетажното крило със застроена площ от 61 кв. м за обслужващи помещения е в лошо състояние, няма носимоспособност за вертикални натоварвания, не притежава ресурс да се използва по предназначение и е напълно компрометирана, поради което се препоръчва премахването й.

Източник: Google Street View

Триетажното крило със застроена площ от 146 кв. м съдържа занимални, сервизни помещения и санитарни възли в двата си надземни етажа, както и салон за музика и спорт в третия (подпокривен) етаж. Сградата се намира в добро техническо състояние, конструкцията й е със запазена носимоспособност и има възможност да се използва по предназначение при полагане на грижи при експлоатацията и извършване на необходимите ремонтни дейности. Макар и в добро конструктивно състояние, съществуващото триетажно крило не съдържа всички необходими помещения, затова се предлага пристрояване на сградата в североизточна и северозападна посока за осигуряване на спални, лекарски кабинет, кухненски офис, физкултурен салон и др.  

Източник на снимката: NOVA

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Миналата седмица областният управител Вяра Тодева върна първото решение заради "съществени процедурни нарушения"

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Намерението е на частния собственик на терена, на който има бензиностанция и двуетажен магазин на верига за хранителни стоки

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Нейни автори са възпитаниците на курса за архитекти по опазване на недвижимото културно наследство, създаден от НИНКН и Школата „Шайо“ към Центъра за архитектура и наследство в Париж

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Припомняме, че реконструкцията на парка с проектант "Архитект Киряков" ЕООД получи специална награда в конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2022 и награда BIG see Award 2023

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Площите в сегмента нарастват с темп значително над средния за Централна и Източна Европа, показват данните на консултантската компания