Сключиха договора за изготвяне на проект за ремонт на спортна зала „Дечко Стефанов” в Търговище

158

Изпълнителят ТЕРАКОНСУЛТ ЕООД е избран след провеждане на обществена поръчка


За двете сгради на спортната зала „Дечко Стефанов“ се предвижда топлоизолация по ограждащите елементи, подмяна на дървена и метална дограма с ПВЦ, нова топло- и хидроизолация за покривите, подмяна и поставяне на улуци и водосточни тръби, водоплътна настилка около сградата, подходящо отводняване на съществуващите „английски дворове“, както и поставяне на пейки и кошчета в зоната.

За спортната зала се предвижда игрището да се приведе във вид, отговарящ на нормите за баскетболно, като се разшири игралното поле за сметка на един ред седящи места от трибуните. Настилката ще бъде частична подменена, ще бъдат обновени сервизни помещения, бани и съблекални, подвижно обзавеждане, електрическа, ВиК, отоплителна и озвучителни инсталации, вентилация, мълниезащита. Ще бъдат обновени и ремонтирани седалките в залата, лампериите и стационарното обзавеждане, като ще бъде демонтирана ненужна ламперия над зоната на трибуните. Предвиждат се довършителни работи по подове, стени и тавани във фоайетата и общите помещения, реновиране на стъпалата и входното пространство към главния вход на сградата.

Залата е многофункционална и позволява практикуване на различни видове спорт и провеждане на събития. Тя е строена в периода 1959 – 1964 г. В седемдесетте години на миналия век са поставени трибуни за зрители с 450 седящи места.

Източник: КИС 13

По Обособена позиция 1 в обществената поръчка „Основен ремонт и обновяване на спортна зала „Дечко Стефанов” на ул. „Хр. Ботев” № 14 в Търговище стойността на договора е 19 800 лв.

ОЩЕ НОВИНИ

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Столичният общински съвет потвърди разпределението на комисиите и заместник-председатели на съвета

Миналата седмица областният управител Вяра Тодева върна първото решение заради "съществени процедурни нарушения"

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Проведе се обществено обсъждане за нова жилищна сграда на площад "Ручей" в столицата

Намерението е на частния собственик на терена, на който има бензиностанция и двуетажен магазин на верига за хранителни стоки

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Изложба с проекти за реставрация на недвижими културни ценности във Видин гостува в София

Нейни автори са възпитаниците на курса за архитекти по опазване на недвижимото културно наследство, създаден от НИНКН и Школата „Шайо“ към Центъра за архитектура и наследство в Париж

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Община Стара Загора спечели безвъзмездно финансиране за разработване на проект за разширението на Зоопарка

Припомняме, че реконструкцията на парка с проектант "Архитект Киряков" ЕООД получи специална награда в конкурса ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2022 и награда BIG see Award 2023

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Cushman & Wakefield Forton: Над 50% е ръстът на търговските паркове в България през 2023 година

Площите в сегмента нарастват с темп значително над средния за Централна и Източна Европа, показват данните на консултантската компания