Спирков навес с озеленен покрив очаква одобрение от НАГ към Столична община

428

Разработена е типология от различни размери и конфигурации, а конструкцията е оптимизирана с цел по-икономично изпълнение


Проектът за типов спирков навес с озеленен покрив има за цел да предложи съвременен дизайн на един от най-баналните и скучни елементи на градската среда. Той е вдъхновен от природните форми, като конструктивните елементи са стилизиран вариант на дърво и неговата корона. Отвореното пространство размива границата между чакащите пътници и преминаващите пешеходци и улеснява пешеходното преминаване през спирката.

Целта е навесът да бъде прилаган масово в градската среда, затова е разработена типология от различни размери и конфигурации, а конструкцията е оптимизирана с цел по-икономично изпълнение. Това позволява монтажът на спирката на различни локации в зависимост от даденостите на конкретното място.


Ползите от зелените подкриви в градската среда са многобройни: филтрират финия прах от въздуха и превръщат въглеродния диоксид в кислород, прекомерната вода от обилни валежи се задържа и се изпуска умерено в канализационната система, поддържа по-ниска температура на околната среда и развива биоразнообразието. Зелените покриви предлагат места за птици, пчели, пеперуди и други насекоми и подобряват визуалният образ на уличната инфраструктура. Седумните растения са идеални за различни климатични условия, защото съхраняват вода в листата си. Ето защо покривът, покрит със седуми, е продукт, който изисква малко поддръжка.

Идеята и цялостна концепция за спирковия навес с озеленен покрив е на инж. Орлин Илиев (автор на "Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви", издание на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), съгласно система за Екстензивни зелени покриви на холандската фирма Nophadrain. Архитекти са арх. Ангел Захариев и арх. Юлиана Маркова от АиА Архитекти. Конструктор е инж. Георги Колчаков от Бета Консулт. Ландшафтен архитект е Александра Ангелова от Ти Ейч Консултинг. Изборът на водозадържащ панел, частично заместващ субстрата, и на специален композитен дренаж за зелени покриви, е на Мирослав Минчев от ЕСХА България. Проектирането на екстензивен субстрат и седумен килим е от Дарий Кръстев - Инова Топ Грийн.

Проектът беше отличен в категория "Елементи за градска среда" в конкурса ARCHINOVA 2022. Ако типовият навес с озеленен покрив бъде одобрен от Направление "Архитектура и градоустройство" към Столична община и Центъра за градска мобилност, се очаква да бъде изпълнена мостра на оживена спирка на градския транспорт.

ОЩЕ НОВИНИ

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Ландшафтен архитект, техникум в Раковски и варненска група спечелиха наградите на ГРАДОЛЮБИТЕЛИ

Журито на съвместния конкурс на "Капитал" и посолството на Великобритания избра и награди победителите

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Започва конкурсът "Да украсим Бургас"

Всяка една коледна украса показва личния пример и допринася за по-добрата визия на града

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

На финален етап е реконструкцията и благоустрояването на Градската градина в Луковит

Предстои назначаване на Държавна приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация

Малък планетариум отвори в София

Малък планетариум отвори в София

Съоръжението, наречено „Андромеда“, се намира пред новия Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в Южния парк

С още една стъпка напред се придвижи реализирането на първия участък от ЗЕЛЕНИЯ РИНГ НА СОФИЯ

С още една стъпка напред се придвижи реализирането на първия участък от ЗЕЛЕНИЯ РИНГ НА СОФИЯ

Столичният общински съвет одобри Общината да придобие собствеността върху имоти в районите „Изгрев“ и „Слатина“ в  рамките на бъдещия проект

Павилион за стимулиране на занаятчийството в Бургас

Павилион за стимулиране на занаятчийството в Бургас

Станалото вече любимо място на хората е изградено около съществуващи дървета, а ламарината Corten е с лазерно изрязани традиционни български мотиви