В Кърджали представиха инвестиционно намерение за първи частен медицински университет и многопрофилна болница

319

Предвижда се теренът да е на 40 декара вдясно от парк "Арпезос Север" и пасарелката


Първи в страната частен медицински университет и високотехнологична многопрофилна болница от веригата „Сърце и мозък” предвижда инвестиционното намерение на Търговска Лига – Глобален Аптечен Център, което беше представено на 12 май пред общински съветници и граждани. Идеята представи проф. Тони Веков, председател на съвета на директорите на Български Кардиологичен Институт и представител на инвеститора. От думите му стана ясно, че болницата ще разполага с 250-300 легла, с около 160 лекари със специалност и специализанти. Планирани са клиники по кардиология, инвазивна кардиология, анестезиология и интензивно лечение, хирургия, съдова хирургия, образна диагностика, нервни болести, ортопедия, гастроентерология, физикална и рехабилитационна медицина, акушерство и гинекология, неонатология, педиатрия, клинична и микробиологична лаборатория.

Инвеститорът се е спрял на Кърджали, защото градът е стратегически разположен в южната гранична част на страната, областта е образец за икономически напредък, инфраструктурно развитие, притегателно място за инвеститори с висока експертиза и опит. „Кърджали ще се превърне в център на здравеопазването и медицинското образование, науката и високите технологии. Пациентите и студентите по медицина от цялата страна и от съседните балкански страни ще се увеличават всяка година след завършването на комплекса“, каза проф. Веков.

Причина за организиране на срещата между инвеститора, общинското ръководство, общински съветници и граждани бе желанието на общинските съветници да се запознаят със сериозността и отговорността на инвеститора, преди на 26 май на заседание да гласуват промяна на статута на имот от близо 40 дка в пределите на града. В тази посока бъдещите инвеститори подчертаха, че планираната инвестиция ще се случи без кредит, както и че преди да закупят парцела, ще извадят сертификат клас “А“, който гарантира, че ако представяното инвестиционно намерение не се случи, закупеният парцел няма да бъде използван за други цели, а ще бъде върнат на общината.

Предлаганият проект предвижда изменение на регулационните линии с цел разделяне на УПИ I с отреждане за парк и обществено обслужване и обособяване на три нови урегулирани поземлени имоти. Основно и най-голямо си остава новообразуваното УПИ VII в кв. 90, като то запазва своето първоначално отреждане “за парк”. Новообразуваните УПИ V и УПИ VI, в които се планира изграждането на новите сгради за обществено обслужване, са в най-южната част на парка. Местоположението им е много отдалечено от основно използваната паркова инфраструктура и затова бъдещата им промяна не би имала негативен отпечатък и не би ощетила по никакъв начин парковата среда, се казва в предложението. Предназначението на двата новообразувани УПИ е както следва: УПИ VI – за здравни и образователни дейности с площ от 29968 кв.м, и УПИ V – за съпътстващи дейности към здравни и образователни дейности с площ от 7100 кв.м. Разработката е приета от Експертен съвет по устройство на територията на 18 май. Всички засегнати имоти от разработката на ПУП-ПРЗ са общински, като няма други заинтересовани лица.

Що се отнася до т.нар. социално здравеопазване, проф. Веков подчерта, че достъп до многопрофилната болница ще имат както здравно осигурените пациенти, така и спешни случаи на социално неосигурени. Неспешните социално неосигурени ще си заплащат.

Снимки: Etv Haskovo

Следва решение на Общинския съвет за терена, тръжни процедури, лицензиране и т.н. и ако строителството започне през 2024 година, то през 2026-а Кърджали ще има нова високотехнологична болница. Що се отнася до университета, неговото изграждане ще отнеме малко повече време – около 4 години, тъй като там една от процедирите преминава през резолюция на Народното събрание.

ОЩЕ НОВИНИ

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Готова е новата детска градина в кв. "Малинова долина" в София

Тя разполага със занимални, спални помещения, 4 зали за спорт и изкуство, площадки за всяка група, спортна площадка на открито и плувен басейн

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Благоустрояват парк "Калето" и едноименната средновековна крепост в Свищов

Цели 6 години продължиха дейностите по проучване, експониране и социализиране на крепостта, както и на парковата зона около нея

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

Стартира дългоочакваният ремонт на пешеходната зона в централната градска част на Добрич

В тази връзка от Общината дадоха информация за премахването и засаждането на дървета в зоната, заради което имаше протести

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна