В село Иваняне искат да изграждат конюшня, плацове за езда, паркинг, медицински център и администрация със столова

171

Инвестиционното намерение е заявено за преценяване необходимостта от ОВОС


В края на юни Явор Недков Цонев от Банкя е внесъл в МОСВ искане за преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за „Изграждане на конюшня, плацове за езда, паркинг, медицински център и администрация със столова „София“ в частен имот в м. Кория в с. Иваняне. Той е близо до градински център и река Какач и представлява нива с площ 8 679 кв. м.

Използваемата площ ще бъде около 8 000 кв.м, като в южната част на имота се предвижда изграждането на сграда за отглеждане на 20 животни със застроена площ 500 кв.м, манеж и оградени площадка за разходка, почивка и обяздване на конете, 8 паркоместа и сграда за администрация, персонал, столова и медицински център от 49 кв.м. Предвижда се изграждане на соларни панели върху покривните конструкции, а обектът ще се обслужва от съществуваща и нова задънена улица.

Според инвеститора, обектът ще допринесе за туризма с „достъпен и модерен атракцион“, с „вълнуващ, спортен, артистичен обект“, който „привлича фестивална, спортна и културна аудитория“. След оценка на въздействието върху околната среда предстои одобряване на технически проект за изграждане на сградите и разрешение за строеж.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

В Сливен приключи ремонтът на моста, свързващ Общински пазар и бул. "Стефан Караджа"

Изградена е зона с парапет за движение на хора с увреждания и детски колички, а в допълнение са поставени цветя