В Разград ще доизградят социалните жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи

162

Проектът предвижда в източната част на квартал „Орел“ да бъдат построени 4 триетажни жилищни сгради с общо 48 жилища и с капацитет за настаняване на около 170 лица


Източник: Община Разград

През 2021 г. изпълнителят на СМР по проекта отказа да изпълни договора и той бе прекратен, а административният договор за безвъзмездна помощ – спрян. След разговори и кореспонденция с МРРБ за необходим допълнителен ресурс във връзка с инфлационните процеси около КОВИД-19 и войната в Украйна, от Управляващия орган на ОПРР е получена информация за допълнителен ресурс - безвъзмездна финансова помощ за оставащите СМР в размер на 1 267 164 лв. без ДДС, като доизграждането трябва да приключи до края на тази година.

Необходимо е обаче и съфинансиране от страна на Община Разград в размер на 136 312 лв., за което съветниците дадоха своето съгласие в края на август. След това решение предстои сключване на анекс към договора по проекта.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота