Вижте какво предвижда ремонтът на театър „София“

282

Според Столична община ще бъде запазен оригиналният вид на сградата, различни организации не са на същото мнение


Снимка: Румяна Тонева

Театър „София“ в парка „Заимов“ е най-старият и най-голям общински театър в столицата. Проектът е резултат от конкурс, спечелен през 1969 г. от архитект Жеко Жеков. Строителството продължава до 1977 г., когато театърът е официално открит като нова сграда на бившия „Театър на поезията и естрадата“. Сградата-скулптура е без аналог в архитектурата на София от периода си и представлява асиметрична композиция в паркова среда и обединена от използването на каменна облицовка от врачански камък (познат като варовик), обогатена от последователно приложена система от декоративни релефни пластики, с разнообразна форма, сюжети и фактура. Сградата отразява и специфичния почерк на автора си, който пречупва чистите форми на класическия модернизъм през пластичната монументалност на обемите и създава едно от лицата на българския регионален модернизъм.

 
Снимка: сп. „Архитектура“

В южната част автентичността на сградата вече е нарушена от пристройка с ресторант, която по форма, материали и детайл не е в унисон с оригиналния характер на сградата. Заведението не е предмет на проекта.

 
Снимка: Google Street View

В края на  декември 2021 г. беше обявена нова обществена поръчка за изпълнител на ремонта на театъра (първата беше прекратена заради предвидените първоначално материали по фасадата), като срокът за подаване на оферти е днес, 24 януари. В сряда миналата седмица зам.-кметовете на Столична община в направления „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ и „Обществено строителство“ - Мирослав Боршош и Ангел Джоргов, обсъдиха реконструкцията с актьорите от театъра. В срещата участваха директорът Ириней Константинов и главният проектант на реконструкцията арх. Николай Ангелов („Ф-Строй Груп“), като артисти, технически персонал и администрация са изразили желание реконструкцията да започне в най-скоро време, съобщиха от Столична община. Мирослав Боршош се е ангажирал с успешната реализация на ремонта в планираните срокове, като е заявил, че провокациите и политическото говорене не са допустими по темата и не са в интерес на театъра и публиката.

 
Снимка: Google

Според общината проектът в подновената обществена поръчка предвижда мерки за енергийна ефективност на сградата, почистване на скулптурните пластики на фасадата и подновяване на облицовката с материал от естествен камък, като се запазва оригиналният външен вид на сградата. Предвижда се цялостен ремонт на покрива, подмяна на остарялата и неефективна дограма на прозорците с нова, модернизация и осъвременяване на начините за отопление на сградата, включително изграждане на радиаторно отопление на общите помещение и цялостна климатична инсталация, цялостна подмяна на електрическата и ВиК инсталации. Ще бъдат обособени над 15 нови помещения, без за това да се налагат конструктивни изменения. Ще бъде осигурен достъп до вътрешността на театъра и залите за хора в неравностойно положение. Предлага се и ново покритие на отворената част на лятната сцена със стъклена пирамида върху стоманена конструкция. Вижте повече за предвидените намеси в края на материала.*

 
Източник: Материали по част „Архитектура“ в обществената поръчка

Въпреки уверенията на общината, че характерът на сградата ще бъде запазен, продължават критиките и срещу сегашните параметри на обновяването. „При ремонта на сградата трябва да се запази нейният исторически оформен характер. Оттук нататък работа имат специалистите, които да намерят подходящия материал, за да запазят пластиката на фасадата“, каза в петък председателят на Съюза на архитектите в България арх. Тодор Булев за БНР. Той допълни, че е дал препоръка на Столичната община да се свържат със сина на автора на сградата арх. Димитър Жеков. „Той има правото да се произнесе и да защити това, което баща му е създал“, каза арх. Булев.

„В момента сградата не е паметник на културата, а трябва да има такъв статут“, каза за БНР Стефан Спасов от „Спаси София“. По думите му, ремонтът е належащ, но организацията настоява Столичната община да се отнесе към театър „София“ като към сграда с висока архитектурна стойност и да запази оригиналния й облик и всички детайли в интериора и екстериора й, защото те я правят уникална.  

Театър „София“ е един от 20-те финални обекта в проекта „Ново архитектурно наследство“, чието начало беше поставено от общинското предприятие „Софияплан“ през 2020 г. в партньорство с Центъра за научни изследвания и проектиране към УАСГ и „ИКОМОС България“. Проектът цели да открои ценни образци на българската архитектура, построени в София след Втората световна война и притежаващи потенциал за културно наследство.

 
Източник: Материали по част „Архитектура“ в обществената поръчка и Google

*В работният проект по част „Архитектура“ се предвижда:

ФАСАДИ

В техническата спецификация на обществената поръчка се уточнява, че в проекта са направени промени и фасадната обработка на вентилираната фасада се заменя вместо с първоначално предвидените HPL плоскости (high pressure laminate) с плочи от естествен камък травертин (седиментна скала по-близо до варовика). Всички довършителни работи, настилки, обшивки и облицовки в помещенията и по фасадите ще се изпълняват след одобряване на мостра на материалите. Ново по фасадата е предвиденото премахване на металните решетки на входа от парка към откритата сцена „Арена“ (във вътрешен двор на театъра) и замяната им със сгъваеми стъклени витрини, които позволяват отварянето на сцената при хубаво време и затварянето на пространството при лоши метеорологични условия. За да се осигури целогодишната експлоатация на сцената, е предвидено покритие на отворената част със стъклена пирамида върху стоманена конструкция.

 
Фасада запад


 
Фасада запад – фрагмент 1

 
Фасада запад – фрагмент 2

 
Фасада изток

Фасада изток – фрагмент 1

 
Фасада изток – фрагмент 2

 
Фасада север

 
Фасада север – фрагмент 1

 
Фасада север – фрагмент 2

 
Фасада юг

Фасада юг – фрагмент 1

 
Фасада юг – фрагмент 2

СУТЕРЕН

Под цялата сграда има сутерен, в който в момента са разположени всички съоръжения за отопление, вентилация, електро-задвижващи механизми на въртящата се сцена, накланяща се сцена и оркестрината, всички свързващи ги комуникационни въздуховоди, тръбопроводи и кабелни лавици, тапицерна, както и помещения за художник, пожарникар, чистачки, домакин, нощна охрана. В сутерена са разположени още бар, телефонна централа, гардероб-реквизит, главно табло, сценичен склад.

Предвидена е нова товарна платформа да се отваря директно към нови склад и работилница за декори, които заемат мястото на досегашния гардероб, а площ за гардероб да се осигури чрез преустройството на неработещата телефонна централа и прилежащите й помещения. С усвояване на част от коридора се осигуряват и допълнителни площи за сушилно, гладачно и пералня. Старите работилници се преустройват в помещение за енергетик и стая за почивка с гардероб и санитарен възел. С малки преустройства, посредством леки преградни стени, се оптимизират складовите площи. В двете фоайета пред тоалетните за посетители се подменя подовата настилка и ламперията със същите материали като при главното фоайе.

ПЪРВО НИВО

На първи етаж на сградата в момента са разположени: входно фоайе, билетна каса, входове и изходи към голямата зала, сцената на театъра и част от административните помещения и помещенията за сценични работници и театрален реквизит. В южната страна на главното стълбище се предвижда изграждане на рампа за инвалидни колички, а на главното и страничните стълбища - монтаж на междинни двойни парапети. Вдясно от главния вход в касовото фоайе ще бъде оформена малка кафетерия, отделена от съседните помещения със стъклени витрини. В южния край на фоайето се осигурява санитарен възел за хора с увреждания. В главното фоайе се предвижда подмяна на мраморната подова настилка с полиран гранит и на амортизираната ламперия с HPL слоести панели, каширани с естествен фурнир. С приобщаване и реконструкция на стълбищната клетка от северната страна на фоайето се осигурява достъп на публиката до камерната зала, а със сгъваеми витрини се осигурява възможността за обединяване с пространството на откритата сцена „Арена“.

Камерната зала добива и нова функция - на звукозаписно студио, като за целта е предвидено зазиждането на всички прозорци, както и съответната акустична обработка на стените и тавана. Многофункционалността на залата се допълва и от телескопични сгъваеми трибуни, които позволяват различно разпределение и осигуряват необходимия брой места за хора с увреждания. Изгражда се и подемник за връзка със сутерена, където да се складират допълнителни столове, декори и инвентар.

В административната секция на етажа със събаряне на стари и изграждане на нови преградни стени се оформят допълнителни помещения за помощник-режисьор, гримьорни, преддверие и санитарен възел. При служебния вход от изток на сградата се премахват съществуващите навес и площадка, като на тяхно място се изгражда ново фоайе и помещение за охрана и видео наблюдение. Проектът предвижда и изграждане на товарна рампа с подемна платформа към сценичните джобове. С лека редукция на санитарните помещения за обслужващия персонал се осигурява допълнителен склад за инвентар.

Както споменахме по-нагоре, съществена промяна търпи и откритата сцена „Арена“ на театъра: премахват се металните решетки към парка и се заменят със сгъваеми стъклени витрини, предвидено е покритие на отворената част със стъклена пирамида върху стоманена конструкция.

ВТОРО НИВО

Подобни помещения като на първо ниво в момента са разположени и на втори етаж, ситуирани около залата и сцената на театъра. Във връзка с цялостното преустройство на Камерната зала се премахва съществуващата галерия. Изгражда се допълнителна скара от тръби за монтаж на ефектно осветление. Стаята до залата на втория етаж се преустройва с придаване на част от коридора и се оформят две звукоизолирани помещения за озвучители и осветители с функционална и визуална връзка със залата. За галерията към главното фоайе е предвидена нова подова настилка и ламперия от HPL слоести панели, каширани с естествен фурнир. В голямата зрителна зала се изгражда допълнително помещение за разполагане на пулт за озвучаване с директна връзка с кабината за прожекции. От малката кула до сцена „Арена“ се осигурява допълнителен изход към покрива.

ТРЕТО НИВО

На трето ниво се намират само покривът на голямата зала и на сцената на театъра. Проектът предвижда надстрояване на служебното стълбище от изток с нови рамена на стоманена конструкция и леки щендерни стени. По него се достига до ново помещение - стая за „PR и реклама“ над репетиционната зала на втория етаж. Предвижда се и новопроектирана стълба към новите шивални на следващото ниво.

ЧЕТВЪРТО НИВО

Усвоява се пространството между сцената от южната и източната й страна и високия борд на плоския покрив, който се надгражда с 40 см с лека метална конструкция. Оформят се нови помещения за склад гардероб и реквизит, офис, фоайе, шивални и санитарни възли. Предвижда се и нов санитарен възел до помещенията на озвучителите.

 
Източник: Материали по част „Архитектура“ в обществената поръчка

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

Това следва от определение на Върховния касационен съд, което не подлежи на обжалване

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

В МРРБ бяха подписани споразумения по програмата за финансиране на общински проекти