Започна дългоочакваното възстановяване на Караалановото училище в Асеновград

542

Сградата е архитектурно-историческа недвижима културна ценност с категория "местно значение"


Караалановото училище в Асеновград е първото класно училище в града. Построено е през 1881 г. от Георги Карааланов. Сградата е ползвана за училище между 1889 г. и 1906 г.

Одобреният инвестиционен проект предвижда цялостен основен ремонт, като ще бъде запазен автентичният вид на постройката. Дейностите стартираха на 16 август със събаряне на горния етаж, за да бъде изграден отново, тъй като беше силно компрометиран, в т.ч. и покривната конструкция. Актуалното състояние на сградата беше аварийно. През март собствениците дариха своите 2/36 идеални части от имота на общината.

Снимки: Община Асеновград

Проектът е съгласуван с всички компетентни институции. Цялостната реставрация предвижда ремонт на фасадата, вътрешно укрепване на стълбището, възстановяване на стени и изграждане на еркерен балкон. Направено е заснемане, от което става ясно, че от хайета на втория етаж се е излизало на два балкона. Те са били симетрично разположени - единият към улицата, а другият - към двора. Към момента и двата балкона липсват, като е предвидено да бъдат възстановени. Ще бъде запазено местоположението на дървената стълба, а дограмата, която беше останала без стъклопакет, ще бъде подновена. Проектът включва и възстановяване на дървените декоративни елементи от интериора. От фасадата ще бъде премахната и съответно възстановена повредената мазилка. Ще се боядиса и ще бъде оформен цокъл от камък.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота