Започна изграждането на новото основно училище с детска градина в "Манастирски ливади - Запад" в столицата

169

Училището с 21 класни стаи и детската градина за 4 групи трябва да отворят за 15 септември 2025 година

(ОБНОВЕНА на 3 август 2023г.)


Училището и детската градина на ул. „Синанишко езеро“ и ул. „Казбек“ (идентификатор по кадастъра 68134.1932.2144) ще разполагат с физкултурен салон, площадки, паркинг и актова зала, която по волята на дарителите на терена ще носи името „Родна стряха“. Теренът беше дарен на общината от Фонд „13 века България“ с решение на Министерски съвет през 2020 г. Новото училище ще е филиал на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев”, а детската градина - филиал на 37 ДГ в района. Повече за проекта вижте тук.

Разрушаването и премахването на недовършената предишна сграда на мястото е извършено от „Булстрой Груп“ ЕООД. Визата за проектиране е издадена на 17.09.2020 г. Изпълнител на инженеринг - проектиране в работна фаза, строително-монтажни работи по изграждане (включително обзавеждане и оборудване) е възложено на "Витоша 2022" ДЗЗД, представлявано от Цветан Йорданов Кордев ("Климатроник" ЕООД). Другият участник, подал оферта, е „Булстрой Груп“. Обемно-устройствено и функционално проучване е направено от "Тилев Архитекти". Проучването, както и другите документи, може да видите в обществената поръчка, която е с начин на възлагане "Вътрешен конкурентен избор по РС". Строителният надзор ще упражнява "Софинвест" ЕАД. Разрешителното за строеж е влязло в сила вчера - на 31 юли.

Снимка и визуализации: СО

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота