Заснемат покривите на Бургас, за да се знае къде могат да се поставят слънчеви панели

121

Целта е улесняване на гражданите, институциите и представителите на бизнеса при вземането на решение за инвестиране във фотоволтаични централи в жилищни, офис или търговски сгради


Община Бургас е одобрена да бъде водещ партньор на проекта „Градове, захранвани от слънцето. Да отключим слънчевия потенциал на Бургас и София. (Слънчеви градове)”, финансиран от Европейската инициатива за климата (EUKI). При изпълнението му тя ще си партнира със Столична Община и Българска соларна асоциация.

Целта е създаване и прилагане на ефективни мерки и инструменти, които да улеснят гражданите, институциите и представителите на бизнеса в градовете Бургас и София при вземането на решение за инвестиране във фотоволтаични централи върху покривите на сградите, в които живеят, работят или упражняват търговска дейност.

За да стартира ефективно взаимодействие между партньорите, трябва да се подпише общо споразумение. Затова кметът Димитър Николов поиска от местния парламент да подкрепи инициативата на следващото си заседание.

Основните дейности по проекта с участието на Община Бургас ще бъдат следните:

  • Определяне на потенциала на градовете Бургас и София за производство на слънчева енергия.
  • Извършване на подходящо заснемане на териториите на Бургас и София от въздуха. Определяне на броя панели на база заснемане и обработка на информацията.
  • Актуализиране на енергийните стратегии на двата града въз основа на новата информация.
  • Разработване на публична дигитална платформа. Синхронизиране на информацията в ГИС платформа със свободен достъп.
  • Създаване на лесен за употреба модул, където всеки ползвател след избиране на покривно пространство може да види информация за:

- Броя на панелите, които могат да се поставят;

- Количество енергия, която би могла да се генерира;

- Количество собствено потребление, което може да се покрие със слънчева енергия;

- Години за възвръщане на инвестицията и др.

  • Обучения за разясняване на условията за кандидатстване с проекти за ВЕИ.
  • Техническа помощ за граждани. Изготвяне на наръчник за изпълнение на фотоволтаична централа (от идеята до въвеждането в експлоатация).
  • Създаване на енергиен офис за предоставяне на административна и техническа помощ на граждани и бизнес, свързана с енергийна ефективност и ВЕИ. Предстои откриването му още през следващата седмица.

ОЩЕ НОВИНИ

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Живущите в уличките между четирите булеварда "Дондуков", "Мария Луиза", "Сливница" и "Васил Левски" са поканени в Дома на киното на 10 декември от 11:00 часа

Обявена е нова защитена местност "Находища на алпийски тритон в Руй планина"

Обявена е нова защитена местност "Находища на алпийски тритон в Руй планина"

Не е позволено изграждане или поставяне на прегради, които пречат на миграцията на земноводните, както и строителство, с изключение на дейности, свързани с поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи хидротехнически и други съоръжения

Бернската конвенция реши да затвори досието по случая Калиакра и да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Бернската конвенция реши да затвори досието по случая Калиакра и да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Министерството на околната среда и водите приветства взетите решения и призовава неправителствените организации от Коалиция „Да спасим Кресна“ за отворен диалог и конструктивно сътрудничество

За пореден път обявиха обществена поръчка за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове в градината на НДК

За пореден път обявиха обществена поръчка за възстановяване на Мемориала на загиналите войници от Първи и Шести софийски пехотни полкове в градината на НДК

Намерението за това датира отдавна, а целта на поръчката е изготвяне на техническо задание, което да послужи за основа на архитектурен конкурс

Продължава работата по новия проект за Зоопарка в Пловдив

Продължава работата по новия проект за Зоопарка в Пловдив

Предстои проектантите да изработят количествено-стойностните сметки, за да бъде рестартирано строителството

Пловдивчани протестираха срещу възможност за строителство върху 30% от терен с обща площ 81 дка в парк „Отдих и култура“

Пловдивчани протестираха срещу възможност за строителство върху 30% от терен с обща площ 81 дка в парк „Отдих и култура“

Областният упправител се ангажира в предвидения от закона двуседмичен срок да излезе със становище по законосъобразността на решението в новия Общ устройствен план на града