10 организации са заявили участие в конкурса за присъждане на наградите ЕКО ЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022

388

Предстои разглеждане и оценка на постъпилите предложения от независимо жури, след което ще бъде организирана официална церемония за връчване на отличията  


„Устойчивите“ или „зелените“ сгради трябва да бъдат проектирани, изградени или ремонтирани с акцент върху ESG - екологичните, социалните и икономическите приоритети. Това означава, че изграждането и/или експлоатацията на сградата трябва да причини минимални щети на околната среда и да осигури удобство и комфорт за хората, които я посещават или работят в нея. 10 заявления за участие в трите категории на конкурса за присъждане на наградите „ЕКО ЕТИКЕТ ЗА УСТОЙЧИВИ СГРАДИ В СОФИЯ 2022“ са постъпили до крайния срок (15.06.2022 г.) за подаване на заявления за участие в конкурса.

В категория големи търговски центрове участие са заявили:

    „СЕРДИКА ЦЕНТЪР“ СОФИЯ;
    „СОФИЯ САУТ РИНГ МОЛ“ ЕАД;
    ТЦ „MALL OF SOFIA“;
    „ПАРАДАЙЗ ЦЕНТЪР“ СОФИЯ;
    „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД.

В категория големи търговски хранителни вериги участие са заявили:

    „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД;
    „ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД.

В категория университети участие са заявили:

    НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ;
    ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ;
    ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“.

ОЩЕ НОВИНИ

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Това е част от проекта „Вълна на реновиране“, като средствата за него са осигурени от Европейската комисия

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

Акценти в програмата са ангажиране на общността в преосмислянето на архитектурното наследство, изкуството като похват за развитието и спасяването на пространства и желанието на институциите и гражданите да намерят нови инструменти за градско обновяване

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Подробният устройствен план вече получи одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство

Служебният министър на спорта Весела Лечева представи своя екип и приоритети

Служебният министър на спорта Весела Лечева представи своя екип и приоритети

Сред темите бяха новият стадион „Българска армия“ и обновяването на спортния комплекс „Червено знаме“ в София, както и довършването на залата в Бургас 

Започва изграждането на нова детска градина в с. Мировяне в столичния район Нови Искър

Започва изграждането на нова детска градина в с. Мировяне в столичния район Нови Искър

Сградата ще бъде за 4 групи – две яслени и две градински, и е разположена близо до парка на населеното място