"Булгартрансгаз" обяви три обществени поръчки във връзка с разширението на подземното газово хранилище "Чирен"

122

Срокът за подаване на оферти за участие и в трите поръчки е до 19 септември


Снимки: "Булгартрансгаз"

От 2013г. разширението на ПГХ „Чирен“ е със статут „проект от общ интерес“ и е част от всички списъци на проекти от общ интерес за Европейския съюз. Проектът има статут на приоритетен и в рамките на Инициативата "Три морета". Разширението на газовото хранилище в Чирен е включено в Енергийната стратегия на България и заедно с проектите за модернизацията на инфраструктурата на „Булгартрансгаз“ ЕАД, терминалът за втечнен газ край Александруполис и интерконекторите със Сърбия и Гърция е неразделна част от развитието на инфраструктурата у нас.    

В първата обществена поръчка за „Доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ - надземна част“ са включени дейностите по изграждане и въвеждане в експлоатация на нови надземни съоръжения - компресорна станция с прилежащите технологични съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция. По този начин ще се създаде техническа възможност за поетапно разширение на подземно газово хранилище „Чирен“, ще се осигури необходимото ново високонадеждно компресорно оборудване, предоставящо възможност за достигане на заложените в технологичния проект параметри. Новите съоръжения ще осигурят и необходимото ново високонадеждно оборудване за рехабилитацията на съществуващи обекти от газопреносната мрежа и изграждането на нови такива. Ще се повиши експлоатационната безопасност и увеличаване капацитетните възможности на ПГХ „Чирен“.  Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 300 000 000 лева без ДДС. Финансирането ще се извърши със заемни средства и с безвъзмездна финансова помощ по подписано грантово споразумение по програма Механизъм за свързване на Европа.  Документацията за участие е публикувана тук.

Във втората обществена поръчка за „Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“ са включени дейностите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на подземни съоръжения - десет нови експлоатационни и три наблюдателни сондажа, както и нови шлейфи, свързващи всеки един от експлоатационните сондажи с нова компресорна станция. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 133 694 000 лева без ДДС. Финансирането ще се извърши със заемни средства и с безвъзмездна финансова помощ по подписано грантово споразумение по програма Механизъм за свързване на Европа.  Документацията за участие e публикувана тук

В трета обществената поръчка „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Газопровод, свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“, са включени дейностите по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газопровод с дължина около 41 км. и диаметър DN 700 mm, оптична кабелна линия и две станции за очистване на газопровода. Изграждането на газопровода до хранилището е пряко свързано с възможностите за разширение на капацитета за съхранение на самото хранилище, като ще се повишат безопасността на експлоатация и сигурността на пренос на природен газ до и от „Чирен“. Ще се увеличат капацитетните възможности на хранилището от търговска гледна точка, което ще допринесе за интегриране на подземното хранилище като ключов фактор за стабилността на пазара в в България и в региона. В допълнение ще се осигури възможност за газификация на прилежащи райони, което ще позволи замяна на използваните към момента твърди горива и по този начин ще се намалят вредните емисии. Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 83 915 000 лева без ДДС. Финансирането на дейностите ще се извърши от "Булгартрансгаз" ЕАД със собствени средства. Документацията за участие е публикувана тук.

ОЩЕ НОВИНИ

МРРБ и КСБ обединяват усилия за промени в нормативната уредба в строителството

МРРБ и КСБ обединяват усилия за промени в нормативната уредба в строителството

Министърът на регионалното развитие арх. Иван Шишков се срещна с ръководството на Камарата на строителите в България

Фондът за устойчиви градове подписа договора за финансиране на изграждането на многоетажния паркинг в кв. "Надежда" в София

Фондът за устойчиви градове подписа договора за финансиране на изграждането на многоетажния паркинг в кв. "Надежда" в София

Договорът за автоматизирния паркинг за платено паркиране е подписан със „Софийски имоти“ ЕАД

В Пловдив дадоха старт на пробива при Водната палата в присъствието на протестиращи

В Пловдив дадоха старт на пробива при Водната палата в присъствието на протестиращи

Според Общината обществено обсъждане е имало, обратното твърдят граждани, които са недоволни и от забраната на левите завои

"Реките на града 2022" потекоха в София, Русе и Габрово с богата програма и форум

"Реките на града 2022" потекоха в София, Русе и Габрово с богата програма и форум

Каузата за чисти реки с обществени пространства за хората край тях продължава да набира сила

Главният архитект на София: Трябва да си зададем въпроса за образованието на средния персонал по отношение изпълнение на настилките

Главният архитект на София: Трябва да си зададем въпроса за образованието на средния персонал по отношение изпълнение на настилките

Успоредно със скандала с жълтите павета върви работата по приложенията към Наредбата за градска среда – одобреният вече Стандарт за настилки и разработваният Стандарт за елементи на обзавеждането в пешеходните пространства