Има инвестиционно намерение за изграждане на фабрика в пловдивското село Труд

250

Предприятието ще е за преработка на плодове и зеленчуци, производство на консерви и сокове, както и складове


“Безмер Енерджи“ ЕООД, което е в активите на „Филикон - 97“ АД, е внесло инвестиционно предложение в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив за изграждане на фабрика за производство, съхранение, преработка на селскостопанска продукция и хранително вкусова промишленост. Предвижда се тя да бъде изградена в землището на с. Труд, на площ от 11 5278 кв. м в имот с идентификатор 73242.200.146.

Сградите, които ще се изграждат, ще са с метална и стоманобетонова конструкция, върху бетонови фундаменти и ограждащи панели. Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен план дейности. За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на становище от РИОСВ - Пловдив, провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя и издаване на разрешение за строеж от главния архитект на община Марица.

ОЩЕ НОВИНИ

Ремонтират градския площад в Момчилград

Ремонтират градския площад в Момчилград

Дейностите се очаква да приключат до края на годината

Откриха новата сграда на Младежкия център в Монтана

Откриха новата сграда на Младежкия център в Монтана

Тя е реализирана по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство

Централни хали в София отварят като реконструиран покрит пазар със зони за хранене и култура

Централни хали в София отварят като реконструиран покрит пазар със зони за хранене и култура

Възвърната е оригиналната архитектурна и интериорна визия на паметника на културата, като са възстановени фасади, гербове, часовникова кула и фонтан, реставрирани са и археологическите разкопки в сутерена

Придвижено е изграждане на концертна зала срещу Централна жп гара в София

Придвижено е изграждане на концертна зала срещу Централна жп гара в София

Идеята е част от „Концепция за планиране и развитие на Вторичен градски център", като през 2018 година проектът на A&A Architects спечели конкурса на Столична община и Фондация Визар – Европейски награди за българска архитектура

Обновяват парка до училище "Асен Втори" в Чирпан

Обновяват парка до училище "Асен Втори" в Чирпан

Ще бъдат оформени три основни зони - с павета, мулч и зелени площи с храсти и дървета