Иницииране на законодателна реформа е един от успехите на Камарата на архитектите в България през 2022 година

182

Сред останалите дейности са учредяване на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) и спечелено европейско финансиране за обучение по СИМ, както и подготовката на конкурс за куратор на българския павилион на Венецианското биенале 2023


Рекорден брой делегати участваха в 22-то Общо събрание на Камарата на архитектите в България (КАБ), което се проведе на 28 и 29 април в Wave Resort в Поморие. 387 архитекти от цялата страна се включиха в най-големия форум на архитектурната колегия за 2023 година. Архитектите все повече се съобразяват с разпоредбите на професионалния кодекс на КАБ относно нарушаването на авторските права и нелоялната конкуренция, отчетоха от Комисията по дисциплинарно производство (КДП).

Основен приоритет на КАБ е защита на интересите на архитектите проектанти и издигане престижа на архитекта и Камарата в обществото. За тази цел са предприети редица инициативи: усъвършенстване на нормативната уредба; регламентиране на водещата роля на главния проектант в строително-инвестиционния процес; въвеждане на две основни фази в инвестиционното  проектиране; ограничаване на полето на приложение на инженеринговите поръчки; дигитализация на административните услуги; работа с комисиите на НС, парламентарно представените партии и министерства; борба с дъмпинга; усъвършенстване на Методиката за себестойността на проектантския труд и калкулатора към нея. Основните приоритети и акценти в работата на УС на КАБ обясни председателят на КАБ арх. Владимир Милков в доклада си.

„През 2022 г. Комисията по нормативна уредба разгледа и предложи редица законодателни инициативи, които бяха защитавани твърдо и последователно пред институциите и бранша. Основната дейност на Комисията е фокусирана върху инициирането и осъществяването на законодателна реформа, която да издигне ролята на архитекта в инвестиционния процес и да намали административната тежест“, допълни проф. арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ и председател на Комисия „Нормативи“. Пълният доклад можете да прочетете тук.

Зам.-председателят арх. Мартин Христов представи важни събития и инициативи на КАБ през 2022 г. Сред тях е четвъртото издание на конкурса „Български архитектурни награди“, което за първи път учреди нова категория за културно-историческо наследство. Важен успех е завръщането на България на Венецианското архитектурно биенале, както и наемането на изложбено пространство до 2025 година. КАБ участва и в организацията на българския павилион в Световното изложение ЕКСПО 2025 – Осака. Предстои провеждане на отворен конкурс за концепция на интериорното пространство. Вижте целия доклад тук.

Зам.-председателят арх. Константин Пеев представи основните дейности на Комисия „Квалификация“ през 2022 г.: осъществяване на сътрудничество с организации, които предоставят възможности за продължаващо обучение; поддържане на контакти и взаимодействие с висшите учебни заведения, в които се преподава специалността „Архитектура“; подкрепа и участие в събития, които популяризират ролята на архитектурата и опазването на културно-историческото наследство. Пълният доклад вижте тук.

Най-големите успехи на УС през 2022 година са учредяване на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) и спечелено европейско финансиране за обучение по СИМ; въвеждане на структурирания стаж; иницииране на законодателна реформа за утвърждаване на водещата роля на архитекта и облекчаване на административната тежест; налагане на КАБ като безспорен авторитет и експерт в работата на министерствата, институциите и бранша; последователна и активна работа с всички парламентарни партии и комисии в Народното събрание и подготовката на конкурс за куратор на българския павилион на Венецианско биенале 2023.

Извън официалната програма Регионална колегия Варна представи калкулатор за изчисляване на себестойността на архитектурните услуги, като КАБ събира предложения за усъвършенстване на проекта. Всеки член на КАБ може да изпрати предложение, като попълни онлайн формата тук. Предстои всички получени предложения да бъдат разгледани в работна група.

Снимки: КАБ

Вижте повече информация тук. Следващото отчетно-изборно събрание на КАБ ще бъде през април 2025 г.

ОЩЕ НОВИНИ

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии