Изграждат център за социални услуги в Самоков

139

Той ще се намира на ъгъла на бул. „България“ и ул. „30-и декември“ близо до Детска градина „Пролет 2“ 


Центърът ще предоставя услуги за реализация и социална адаптация на уязвими групи, ще работи с местните институции, ще провежда събития и информационни кампании. Проектът се реализира от Община Самоков в партньорство с Фондация „Здраве и социално развитие – ХЕСЕД“, Българо-норвежко дружество и фондация „Сийд“.

Сградата ще е на един етаж и усвоено подпокривно пространство. Обемът е с едноскатен покрив с южен наклон. Конструкцията е стоманобетонна рамкова с метален покрив с послоен монтаж. В имота са предвидени 5 паркоместа, както и стойки за велосипеди. Входовете за посетители са от север. От южната страна се оформя двор.

Главен проектант е арх. Андрей Велинов (Vista Point), а изпълнител след обществена поръчка е „Само Строй“ ЕООД.

Функционално сградата е разделена на два сектора в двата края на северната фасада - за работа с деца до 4-годишна възраст и за работа с младежи. Ще има входни преддверия, санитарни възли за деца, за служители и посетители, както и за инвалиди. В западната половина е зоната за работа с деца до 4 години - с детска занималня с кът за спане и разливна кухня, кабинет за психолог, зала за игра и за за родителски умения. В източната част са разположени кабинети за социален работник и за здравни консултации, млечна кухня с достъп от улицата, приемен кабинет и зала за младежи. Обособени са и складови пространства, като стълбището към горния етаж участва в общото пространство. В сградата ще има още офис, склад, санитарен възел, зона за почивка и училищна зала. Осигурена е достъпна среда.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН