Kърджали стартира изпълнението на проект за рекултивация на депото за неопасни отпадъци

37

В резултат ще бъдат рехабилитирани 1,49 хектара земя, която ще се използва за зелена площ


Снимка: БТА, архив

Стартираха дейностите по рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци (РЦУО) за общините Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград и Ивайловград. Проектът е на стойност над 1,5 млн. лв., като Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на над 1,82 млн. лв.

Клетка 1 на РЦУО е с преустановена експлоатация и при липса на рекултивация съществува риск от замърсяване на елементите на околната среда от инфилтратите и депонираните отпадъци. Проектът предвижда извършването на строително-монтажни работи по техническа рекултивация на клетката, както и последващата ѝ биологична рекултивация. Това ще спомогне за намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и за предотвратяване на рисковете за здравето на хората в осемте общини. Ползите от рекултивацията са свързани и с подобряване защитата и опазването на биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Започва обновяване на осветлението в „Сарафово“ и „Крайморие“, следват още няколко квартала

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

До няколко месеца предстои и въвеждане на Географска информационна система, която ще позволи срещу единен граждански номер получаване на кадастрална информация

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Бъдещият кабинков лифт до крепостта "Патмос" стана обект от първостепенно значение за община Ардино

Общинските съветници одобриха и включването на обекта в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост

Работна група ще проучва имоти държавна собственост с оглед тяхното безвъзмездно придобиване от страна на Столична община

Работна група ще проучва имоти държавна собственост с оглед тяхното безвъзмездно придобиване от страна на Столична община

Ще се търсят имоти, подходящи за реализиране на обекти на транспортната, техническата, социалната, културната, спортната и зелената инфраструктура

Столична община ще преговаря с държавата за собствеността върху имоти в районите "Красна поляна" и "Илинден" за реализиране на етап от Зеления ринг

Столична община ще преговаря с държавата за собствеността върху имоти в районите "Красна поляна" и "Илинден" за реализиране на етап от Зеления ринг

При успешен край на преговорите над 35 000 квадратни метра ще се превърнат в облагородени зелени площи, а това дава шанс и на проект за линеен парк по бул. "Вардар"