рекултивация

Kърджали стартира изпълнението на проект за рекултивация на депото за неопасни отпадъци

Kърджали стартира изпълнението на проект за рекултивация на депото за неопасни отпадъци

В резултат ще бъдат рехабилитирани 1,49 хектара земя, която ще се използва за зелена площ