КСБ: Необходима е единна инструкция за прилагането на индексация на строителните договори с публични възложители

302

Това заявиха от Камарата на строителите на среща с председателя на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 48-ото Народно събрание


Вчера инж. Коста Стоянов беше запознат с продължаващите над година и половина усилия на КСБ за въвеждане на индексация на строителните договори с публични възложители. Едва през септември служебното правителство прие методика, но е необходимо да бъде изработена единна инструкция за прилагането й, за да се предотврати субективното й тълкуване от различните възложители. България е единствената държава без работеща методика – от това страдат и фирмите, и бюджета, ще пострадат и проектите. Нужна е политическа воля за индексирането, изразиха позиция представителите на КСБ.

Инж. Стоянов беше запознат и със становището на браншовата организация относно насоките за кандидатстване по програмата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Според КСБ предложените максимални референтни стойности за строително-монтажни работи са недостатъчни за успешно достигане на заложените цели като постигане на клас на енергопотребление “В” или по-висок и минимум 30% спестяване на първична енергия, използване на възобновяеми енергийни източници и др. И за да бъдат изпълнени целите, е необходимо повишаване на стойностите с 80 лв./кв. м, като за сгради до 8 надземни етажа с жилищно предназначение да са 310 лв./кв. м, а за сгради над 8 етажа – 330 лв./кв. м. В противен случай, намалените референтни стойности биха довели до риска от намален обхват на дейностите, лошо качество и до компрометиране на устойчивото енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, е становището на КСБ.

ОЩЕ НОВИНИ

Официално стартира обновяването на Дома на културата в Габрово

Официално стартира обновяването на Дома на културата в Габрово

Сградата е символ на града не само като архитектура – тя носи спомена за неговото духовно развитие вече шест десетилетия 

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

До края на годината ще е готова отсечката "Сарафово" – Бургас, част от Северния обход на града

„Като кмет няма как да не съм доволен, че в този проект са включени и локалите, които дават перспектива за развитие на Бургас", коментира кметът Димитър Николов

Искат да изграждат ски писта в Смолян

Искат да изграждат ски писта в Смолян

Пистата ще се намира на северен скат, в района на Станевска махала

МРРБ публикува за обсъждане проекта на насоки за саниране на етап I на многофамилните жилищни сгради с удължен срок на кандидатстване до 31 май 2023 г.

МРРБ публикува за обсъждане проекта на насоки за саниране на етап I на многофамилните жилищни сгради с удължен срок на кандидатстване до 31 май 2023 г.

До тази дата ще могат да бъдат подавани проекти за изпълнение на инвестиции, които да получат 100 % безвъзмездна финансова помощ от Плана за възстановяване и устойчивост