Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

281

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата


Община Самоков приключи процедурите преди пет години и даде право на строеж на Министерство на здравеопазването. Поради забавяне на реализацията, ОбС гласува удължаване на срока и изграждането започна в началото на този строителен сезон. За да стане възможна реализацията, Община Самоков изготви подробен устройствен план на общинския терен, върху който ще бъде центъра за спешна помощ. С решение на ОбС бяха отредени 1000 кв. метра площ, които се предоставят безвъзмездно на Министерство на здравеопазването. На тях се изгражда нова едноетажна сграда със застроена площ от 600 кв. м.

Новата сграда на центъра ще бъде оборудвана с най-модерната техника за спешна помощ. Самата сграда ще бъде с два достъпа. Единият вход ще бъде от улицата, а другият ще бъде от досегашния вход за Бърза помощ, като ще се изгради асфалтова алея покрай оградата на болницата, по която ще могат да минават автомобилите. Предвижда се центърът за спешна помощ в Самоков да има регионален характер.

Снимки: Община Самоков

ОЩЕ НОВИНИ

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Проектът е разработен в съответствие със становище на Националния институт за недвижимо културно наследство

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

Това е втората локация на германския производител на високотехнологични медицински изделия Ottobock в България след открития през 2021 г. завод в Благоевград (по проект на IPA)

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Фотоволтаичния парк „Тенево Солар“ е първи етап от комплекс „Тенево“, който ще включва вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия