Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

286

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата


Община Самоков приключи процедурите преди пет години и даде право на строеж на Министерство на здравеопазването. Поради забавяне на реализацията, ОбС гласува удължаване на срока и изграждането започна в началото на този строителен сезон. За да стане възможна реализацията, Община Самоков изготви подробен устройствен план на общинския терен, върху който ще бъде центъра за спешна помощ. С решение на ОбС бяха отредени 1000 кв. метра площ, които се предоставят безвъзмездно на Министерство на здравеопазването. На тях се изгражда нова едноетажна сграда със застроена площ от 600 кв. м.

Новата сграда на центъра ще бъде оборудвана с най-модерната техника за спешна помощ. Самата сграда ще бъде с два достъпа. Единият вход ще бъде от улицата, а другият ще бъде от досегашния вход за Бърза помощ, като ще се изгради асфалтова алея покрай оградата на болницата, по която ще могат да минават автомобилите. Предвижда се центърът за спешна помощ в Самоков да има регионален характер.

Снимки: Община Самоков

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН