Обновиха идейния проект за Централни хали

320

Създадена е и специална интернет страница, в която може да разгледате детайли, визуализации, архитектурни планове и описание на развитието на проекта.


Обновен идеен проект за Централни хали предлага нови решения за възможното развитие на сградата. Kaufland България го представи на пресконференция днес. Компанията продължава да привежда проекта си за развитие на търговските функции на сградата в съответствие със законовите изисквания за обект със статут на паметник на културата. 

 

Снимкd: CityBuild.bg

 

През юли компанията обяви публично първоначалния си идеен проект за сградата на Централни хали, който премина през стандартна процедура по одобрение от държавните органи. Във връзка с направените препоръки от страна на НИНКН и Министерство на културата, компанията преработи и обнови проекта за реконструкция и реставрация на зданието. Направените промени касаят интериорни и екстериорни предложения, както и облагородяване на зоната около сградата.

 

Снимкd: CityBuild.bg

 

Според бъдещия инвеститор, настоящото проектно решение е вдъхновено от първоначалната планова схема на арх. Наум Торбов и се характеризира със симетрия и отвореност на пространството. Ппроектът цели да възстанови автентичния вид на сградата, освобождавайки пространството и разкривайки всички нейни архитектурни и културни елементи. Обособени са оригиналните две основни пешеходни оси по линията изток-запад и север-юг, както и централното пространство в залата. Предвидени са места за срещи, отдих и култура: площад със седящи места около фонтана, предвиден за възстановяване по проект на арх. Наум Торбов от 1908 година. 

 

 

По надлъжната ос на централния вход е предвидена главна търговска част с разположени от двете й страни щандове за търговия, което създава усещането за покрит градски пазар с главни и второстепенни търговски улици. На подходящо място е позициониран в стъклена кутия и часовниковият механизъм от западната кула, съхранен до наши дни.

 

 

Предлага се интериорна концепция със специално подбрани щандове, естествено вписани в спецификата на сградата. Емблематичната метална конструкция запазва оригиналния си вид, колоните са свободно стоящи, а обзавеждането е стилистично и цветово съобразено.

 

 

Предвижда се детайлите да са съобразени с уникалността на сградата - щандовете и кошовете за плодове и зеленчуци да са изработени от дърво и други естествени материали, а цветовете да носят автентичност и уют и да не следват корпоративни предписания.

 

 

Като част от разработване на цялостната концепция за Централни хали на партера ще бъде изработено изцяло ново асортиментно ниво. Стандартният продуктов микс на "Кауфланд" ще се адаптира, така че да отчете всички особености и традиции на търговията в сградата.

 

 

На второто ниво, вземайки под внимание обществено-социалната функция на Халите, над технологичните помещения е обособена зона за отдих с кътове за храна и напитки, характерни за такъв тип сгради в цяла Европа. Терасата е визуално отделена от стените на сградата чрез стъклен под и е предвидена като отворено пространство с кафетерия и щандове за кулинарни специалитети. От нея се открива гледка към отвореното пространство и архитектурните елементи във вътрешността на сградата. Сстълба и стъклен асансьор ще осигуряват достъпа до терасата.

 

 

В сутерена, така както и на основния етаж, и на терасата, са предвидени площи за помещения на отделни търговски обекти на независими търговци. Планирано е делът на тяхното пространствено присъствие в общата площ на магазина да е по-голям, отколкото във всеки друг търговски обект на инвеститора.

 

 

Достъпът до сутерена е осъществен посредством два единични травелатора, разположени успоредно на главната търговска улица. В зоната на археологическите останки и крепостната стена се предвижда да бъде оформена като „Интерактивна зона за археология и история", която с подходящо оформление на интериора да предостави възможност на посетителите да се запознаят с историята както на самата сграда, така и на античността, исторически напластена през различните епохи в централната градска част на София. Предвижда се интерактивна зона за деца, книжарница, изложбена част.

 

 

 

 

Проектът планира и визуално възстановяване на всички входове, като три от тях ще бъдат отворени: Централен вход за посетители от бул. „Мария Луиза", страничен вход за посетители откъм паркинга към ул. „Пиротска" и вход за зареждане откъм ул. „Георг Вашингтон". Визуално се възстановява оригиналната фасада на зазидания в момента вход откъм ул. „Екзарх Йосиф".

 

Снимкd: CityBuild.bg

 

По отношение на външната част на сградата се предвижда единствено облагородяване на околното пространство, в което влизат нов паркинг за клиенти, както и за велосипеди и за зареждане на електромобили, външни за обекта паркоместа, дървесна и храстова растителност. 

 

Снимкd: CityBuild.bg

 

Проектът се съобразява с изказаните опасения на членовете на СЕСОНКЦ за разкриване на археологически останки в подземния участък на товарната рампа и в тази връзка инвеститорът се отказва от първоначално представеното проектно решение за понижаване нивото на подземната товарна зона, както и от всякакви изкопни работи, за да се запази съществуващото ниво на настилката в сутерена. Предложени са алтернативни варианти за транспортния достъп и зареждането на търговския обект. Чрез преобразуване на съществуващата товарна рампа пред западната фасада на сградата и повдигане на плочата на рампата би било възможно безшумно и екологично зареждане на търговския обект и управление на отпадъците. Зареждането е решено с по-малки камиони, отговарящи на наредбата за достъп на товарни автомобили в централна градска част. 

 

Снимкd: CityBuild.bg

 

Всички детайли, визуализации, архитектурни планове и описание на развитието на идейния проект на Kaufland България за „Централни хали" могат да бъдат разгледани на специално създадената за целта информационна интернет страница: www.sofia-hali.bg. Виртуална 360° разходка ще помогне за по-лесен и бърз достъп да различните части на проекта. 

 

 

Kaufland България предвижда и разполагането на специална историческа изложба на територията на Халите, която да представи историята на сградата през годините назад, както и да разкрие идеи за нейното бъдещо осъвременяване. Изложбата ще е активна от 14 до 29 октомври.

ОЩЕ НОВИНИ

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Той ще е с шест класни стаи, тераса, конферентна зала, STEM център и 5 хранилища

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

В момента в сградата се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

Обемното решение е продиктувано от функционалните нужди на всяко отделно жилище, а конструктивното решение допълнително разбива сградата на по-малки обеми

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Предстои да се определи обществената функция на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 на Попа, която е недвижима културна ценност и е собственост на Министерството на културата

В РИОСВ-Пловдив е внесено инвестиционно намерение за строежа на най-големия мол у нас

В РИОСВ-Пловдив е внесено инвестиционно намерение за строежа на най-големия мол у нас

След всички одобрения скоро се очаква изграждането на търговско-развлекателния и административен комплекс Promenada Plovdiv в района на бившата Сточна гара