Очаква се скоро да стартират строителните дейности по Зеления коридор на здравето в район "Надежда" в София

573

Проектът включва пешеходен маршрут с дължина 2 590 м, като са предвидени амфитеатър, детски и спортни площадки, места за културни и социални мероприятия, както и училищна оранжерия с минерална вода


През изминалата седмица влязоха в сила издадените от главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков разрешения за строеж за изграждането на Зеления коридор на здравето в район „Надежда“. Проектът се осъществява в рамките на Проект URBiNAT - „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“ и е финансиран изцяло по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. София е водещ град в проекта заедно с Порто (Португалия) и Нант (Франция). Проектът е с период на изпълнение до март 2024 г.

Зеленият коридор на здравето представлява пешеходна алея с дължина 2 590 м, свързваща парк „Надежда“ и Северен парк, като по нейното протежение са предвидени четири основни зони на намеса, ситуирани в различни квартали на район „Надежда“: кв. “Надежда 2”, кв. “Толстой" и ж.к. “Свобода'’. Във всяка от зоните ще бъдат реализирани различни обекти, като зелен амфитеатър, детски площадки, площадка за фитнес, спортни игрища, места за културни и социални мероприятия, паркинг с възможност за зареждане на електромобили и други, както и облагородяване на прилежащите площи. Ще бъде реновиран и разширен и пешеходният мост над река Суходолска в парк „Надежда“. Всички интервенции ще бъдат извършени чрез прилагането на т. нар. „базирани на природата решения“, използвайки природосъобразни материали и технологии, както и създавайки условия за социални пространства за общуване, почивка и образование. Иновативност на проекта е активното включване на местните общности в цялостния процес. Предстои стартиране на строителните дейности.

В рамките на международния научно-изследователски проект се предвижда още изграждане на училищна оранжерия с минерална вода и учебно-тренировъчен комплекс с покрит плувен басейн до 15 СУ в ж.к. "Надежда". В тази връзка се проведе студентският конкурс „Жива вода“. На първо място беше класиран проектът на Магдалена Терзийска и Валентин Филипов – специалност „Архитектура“ в УАСГ. Финалната фаза беше определяне на награда от името на жителите, като идейните проекти ще послужат за основа за бъдещо строителство.

На последното си заседание Столичният общински съвет одобри доклад на главния архитект на столицата за заемообразно отпускане на средства за разплащане на направени разходи по проекта. Зеленият коридор може да бъде свързан и с бъдещия Зелен ринг в столицата.

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на своята осветителна система

Започва обновяване на осветлението в „Сарафово“ и „Крайморие“, следват още няколко квартала

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

Приет е Общият устройствен план на община Чирпан

До няколко месеца предстои и въвеждане на Географска информационна система, която ще позволи срещу единен граждански номер получаване на кадастрална информация

Банско ще подменя уличното осветление

Банско ще подменя уличното осветление

Съществуващото води до значителен преразход на електроенергия - осветителните тела са подменяни хаотично през последните 30 години, без да е търсено покриване на нормативните изисквания

Предстои художествен конкурс за триизмерни информационни елементи, представящи археологията на Антична Сердика

Предстои художествен конкурс за триизмерни информационни елементи, представящи археологията на Антична Сердика

Предвижда се изработване на макети и прототип за тактилни маркери, предназначени за вграждане в тротоарните и пътни настилки

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Обновен комплекс с плувни басейни ще бъде открит през лятото в Айтос

Според концесионера Николай Андреев предвидената дата за откриването е 1 юни – Денят на детето