Одобриха сключване на договори за кредити за изграждането на два многоетажни паркинга в София

55

Единият ще се намира на ъгъла на улиците „Кирил Дрангов" и „Анастас Лозанчев" в район „Надежда“, а другият - на територията на пазар “Ситняково“ в район „Слатина“


Столичният общински съвет одобри доклад „Софийски имоти” ЕАД да сключи договор за финансиране с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове" за изграждане на многоетажния паркинг в район "Надежда“ при общ размер на кредита 4 400 000 лв. СОС утвърди и бизнес план за кандидатстването пред ФУГ и възложи на „Софийски имоти” ЕАД да сключат договора и да извършат необходимите действия по учредяване на обезпеченията, като учредят ипотека върху недвижимите имоти и сключат договор за финансово обезпечение.

Общинските съветници одобриха доклад „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства и/или паричен заем в размер до 6 600 000 лева без ДДС за СМР дейности, авторски и строителен надзор и други за изграждането на многоетажния паркинг на територията на пазар “Ситняково“. Дружеството проведе обществена поръчка за инвестиционен проект (работен) за многоетажния паркинг и сключи договор с „БИАС - М" ЕООД. Проектът е разработен от DESET architects (с управител арх. Ивайло Петков - зам.-председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика в СОС). СОС одобри и доклад „Пазари Изток“ да сключи договор за финансиране с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” за изграждане на паркинга при общ размер на кредита 4 600 000 лв.


 
Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

По този начин ще бъде завършен целият маршрут до мистичната местност, като това ще бъде втори ремонтиран участък от пътя за култовия връх

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Това е част от проекта „Вълна на реновиране“, като средствата за него са осигурени от Европейската комисия

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод твърдения на Института по пътна безопасност

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

В Музея на архитектурата във Велико Търново ще се проведе фестивал "48 часа Варуша Юг"

Акценти в програмата са ангажиране на общността в преосмислянето на архитектурното наследство, изкуството като похват за развитието и спасяването на пространства и желанието на институциите и гражданите да намерят нови инструменти за градско обновяване

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Ремонтните дейности се извършват по възлагане на районна администрация „Искър“ 

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Подробният устройствен план вече получи одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство