Одобриха сключване на договори за кредити за изграждането на два многоетажни паркинга в София

81

Единият ще се намира на ъгъла на улиците „Кирил Дрангов" и „Анастас Лозанчев" в район „Надежда“, а другият - на територията на пазар “Ситняково“ в район „Слатина“


Столичният общински съвет одобри доклад „Софийски имоти” ЕАД да сключи договор за финансиране с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове" за изграждане на многоетажния паркинг в район "Надежда“ при общ размер на кредита 4 400 000 лв. СОС утвърди и бизнес план за кандидатстването пред ФУГ и възложи на „Софийски имоти” ЕАД да сключат договора и да извършат необходимите действия по учредяване на обезпеченията, като учредят ипотека върху недвижимите имоти и сключат договор за финансово обезпечение.

Общинските съветници одобриха доклад „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства и/или паричен заем в размер до 6 600 000 лева без ДДС за СМР дейности, авторски и строителен надзор и други за изграждането на многоетажния паркинг на територията на пазар “Ситняково“. Дружеството проведе обществена поръчка за инвестиционен проект (работен) за многоетажния паркинг и сключи договор с „БИАС - М" ЕООД. Проектът е разработен от DESET architects (с управител арх. Ивайло Петков - зам.-председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика в СОС). СОС одобри и доклад „Пазари Изток“ да сключи договор за финансиране с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” за изграждане на паркинга при общ размер на кредита 4 600 000 лв.


 
Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Ремонтират градския площад в Момчилград

Ремонтират градския площад в Момчилград

Дейностите се очаква да приключат до края на годината

Откриха новата сграда на Младежкия център в Монтана

Откриха новата сграда на Младежкия център в Монтана

Тя е реализирана по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство

Централни хали в София отварят като реконструиран покрит пазар със зони за хранене и култура

Централни хали в София отварят като реконструиран покрит пазар със зони за хранене и култура

Възвърната е оригиналната архитектурна и интериорна визия на паметника на културата, като са възстановени фасади, гербове, часовникова кула и фонтан, реставрирани са и археологическите разкопки в сутерена

Придвижено е изграждане на концертна зала срещу Централна жп гара в София

Придвижено е изграждане на концертна зала срещу Централна жп гара в София

Идеята е част от „Концепция за планиране и развитие на Вторичен градски център", като през 2018 година проектът на A&A Architects спечели конкурса на Столична община и Фондация Визар – Европейски награди за българска архитектура

Обновяват парка до училище "Асен Втори" в Чирпан

Обновяват парка до училище "Асен Втори" в Чирпан

Ще бъдат оформени три основни зони - с павета, мулч и зелени площи с храсти и дървета