Одобриха сключване на договори за кредити за изграждането на два многоетажни паркинга в София

77

Единият ще се намира на ъгъла на улиците „Кирил Дрангов" и „Анастас Лозанчев" в район „Надежда“, а другият - на територията на пазар “Ситняково“ в район „Слатина“


Столичният общински съвет одобри доклад „Софийски имоти” ЕАД да сключи договор за финансиране с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове" за изграждане на многоетажния паркинг в район "Надежда“ при общ размер на кредита 4 400 000 лв. СОС утвърди и бизнес план за кандидатстването пред ФУГ и възложи на „Софийски имоти” ЕАД да сключат договора и да извършат необходимите действия по учредяване на обезпеченията, като учредят ипотека върху недвижимите имоти и сключат договор за финансово обезпечение.

Общинските съветници одобриха доклад „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства и/или паричен заем в размер до 6 600 000 лева без ДДС за СМР дейности, авторски и строителен надзор и други за изграждането на многоетажния паркинг на територията на пазар “Ситняково“. Дружеството проведе обществена поръчка за инвестиционен проект (работен) за многоетажния паркинг и сключи договор с „БИАС - М" ЕООД. Проектът е разработен от DESET architects (с управител арх. Ивайло Петков - зам.-председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика в СОС). СОС одобри и доклад „Пазари Изток“ да сключи договор за финансиране с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” за изграждане на паркинга при общ размер на кредита 4 600 000 лв.


 
Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Министерството на културата одобри проект за изграждане на нови павилиони пред Дряновския манастир

Проектът е разработен в съответствие със становище на Националния институт за недвижимо културно наследство

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

В София откриха производствена база и офис за споделени услуги на световен лидер в производството на протези

Това е втората локация на германския производител на високотехнологични медицински изделия Ottobock в България след открития през 2021 г. завод в Благоевград (по проект на IPA)

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Стартира реализацията на проект за хибридна ВЕИ централа край Ямбол

Фотоволтаичния парк „Тенево Солар“ е първи етап от комплекс „Тенево“, който ще включва вятърни турбини и батерии за съхранение на енергия