Одобриха сключване на договори за кредити за изграждането на два многоетажни паркинга в София

67

Единият ще се намира на ъгъла на улиците „Кирил Дрангов" и „Анастас Лозанчев" в район „Надежда“, а другият - на територията на пазар “Ситняково“ в район „Слатина“


Столичният общински съвет одобри доклад „Софийски имоти” ЕАД да сключи договор за финансиране с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове" за изграждане на многоетажния паркинг в район "Надежда“ при общ размер на кредита 4 400 000 лв. СОС утвърди и бизнес план за кандидатстването пред ФУГ и възложи на „Софийски имоти” ЕАД да сключат договора и да извършат необходимите действия по учредяване на обезпеченията, като учредят ипотека върху недвижимите имоти и сключат договор за финансово обезпечение.

Общинските съветници одобриха доклад „Пазари Изток“ ЕАД да разходва собствени средства и/или паричен заем в размер до 6 600 000 лева без ДДС за СМР дейности, авторски и строителен надзор и други за изграждането на многоетажния паркинг на територията на пазар “Ситняково“. Дружеството проведе обществена поръчка за инвестиционен проект (работен) за многоетажния паркинг и сключи договор с „БИАС - М" ЕООД. Проектът е разработен от DESET architects (с управител арх. Ивайло Петков - зам.-председател на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика в СОС). СОС одобри и доклад „Пазари Изток“ да сключи договор за финансиране с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” за изграждане на паркинга при общ размер на кредита 4 600 000 лв.


 
Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Той ще е с шест класни стаи, тераса, конферентна зала, STEM център и 5 хранилища

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

Нарушена е целостта на терена вследствие тежката строителна механизация, образували са се коловози и има прясно отсечена дървесна растителност

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

В момента в сградата се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

Обемното решение е продиктувано от функционалните нужди на всяко отделно жилище, а конструктивното решение допълнително разбива сградата на по-малки обеми

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Предстои да се определи обществената функция на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 на Попа, която е недвижима културна ценност и е собственост на Министерството на културата