Планират изграждане на 3-етажен училищен корпус със спортна зала в 73 СУ в София

88

Междувременно училище „Владислав Граматик“ вече има инсталация от соларни панели, с която ще се произвежда част от електричеството, което то потребява 


Снимка: СО

73-то СУ е едно от трите училища, за които Столичната община е кандидатствала по Плана за устойчивост за изграждане на нова сграда. Проектът включва строителството на нов четириетажен корпус със спортна зала и топла връзка към съществуващата сграда. Това ще позволи на училището да премине на едносменен режим на обучение и ще осигури още по-добра среда за децата. Самото училище също работи за разширение и подобрение на училищната база.

Новата фотоволтаична система е изградена на принципа на частно-публично партньорство. Друга идея, която училището реализира, е автоматично управление на осветлението в коридорите, както и поставяне на фотоклетки на чешмите с цел пестене на енергия и вода. 

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота