Предстои проектиране и изграждане на нова детска градина в ж.к. "Обеля-1"

794

Градината за 12 групи с плувен басейн, физкултурен и музикален салон ще се намира на ъгъла на улиците "25-та" и "Обеля"


Предстои изработване на инвестиционен проект за детска градина с капацитет 12 групи (316 деца), разпределени както следва: 8 градински групи (всяка по 28 деца) и 4 яслени групи (всяка по 23 деца). За нуждите на детското заведение ще бъдат обособени физкултурен салон, музикален салон, плувен басейн, както и съответните обслужващи помещения.

Площта на имота е за ОДЗ е 7681 кв. м. Теренът е незастроен. Сградата ще бъде в западната част на имота, като трябва да е с компактни обеми на един и два етажа (максимум 3 етажа при разполагане на третия етаж на административни помещения), организирани около дворно пространство, отворено на юг/изток. Обемно-пространственото решение трябва да създава предпоставки за сепариране и самостоятелно използване на отделни функционални групи (например на зоната за спорт, плувния басейн).

Изпълнителят трябва да проектира плувен басейн с размери най-малко 6/12,5 м и с максимална дълбочина 0,8 м. Залата с басейна трябва да е със самостоятелен вход и с вътрешна връзка към основните помещения на детското заведение и да включва: помещение за треньор, съблекалня за 23-28 деца, санитарно-хигиенно помещение с тоалетна и мивка, помещение за съоръжение за пречистване на водата от басейна. В случай, че басейнът е в отделна сграда на детската градина, се предвижда топла връзка до основната сграда.

В поръчката е зададено залата за спорт и музикални занимания да е с площ минимум 80 кв. м със склад за уреди и санитарен възел. Препоръчително е залата (физкултурен салон) да е разположена на първия етаж.

След обществена поръчка на инженеринг е избран изпълнителят ДЗЗД "Детски усмивки". Това ще бъде четвъртата детска градина, построена на територията на "Връбница" в последните години, с което районът се нарежда на челно място в решаването на проблема с недостиг на места в детските градини.

ОЩЕ НОВИНИ

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Започва ремонтът на над 34 км от път III-906 през Дюлинския проход

Програмата на АПИ предвижда рехабилитацията на 65 км от третокласния път

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

В софийското село Войнеговци ще изграждат детска градина на мястото на старата

През 2022 година Столичният общински съвет беше одобрил проектиране, реконструкция и преустройство на една от сградите и премахване на другата

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Училище "Максим Горки" в Стара Загора се разширява с нова пристройка

Ще бъдат предприети действия за разработка на идеен проект и за археологическо проучване на зоната, което трябва да бъде съгласувано с НИНКН