Приети бяха специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли в Поморие

640

Предложението бе внесено от кмета Иван Алексиев, а целта е да се постигне повече хармоничност и да се допълни цялостната визия


Снимка: Община Поморие

На редовното заседание на Общински съвет – Поморие на 18 април беше приета Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Поморие. Посредством приетата наредба ще се въведе единен механизъм и ще бъдат обособени точни критерии за създаване на разпознаваем облик на града. Ще се въведе ред и ще се преустанови практиката за вземане на единични решения за отделните зони.

С изменението на Закона за устройство на територията от март 2019 г. бе въведено правото на общините сами да определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради; реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения; улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда. Именно в приетата наредба се определят конкретни изисквания за изброените обекти, включително и за такива с характерно въздействие.

Изискванията за отделните компоненти на градската среда и техните елементи са посочени в приложенията към наредбата. Въведени са и правила с цел съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения, както и за координиране на подземното с надземното улично строителство. В приложенията са включени пешеходните и търговските улици в града, с оглед възможни изключения при паркиране в имотите, цветовото фасадно оформление на сградите в жилищни комплекси. Определени са и зони с особени характеристики, за които са разписани специфични изисквания с цел интегрирането им в градска среда.

ОЩЕ НОВИНИ

До средата на юни ще приключи обновяването на алейната мрежа на столичния парк "Надежда"

До средата на юни ще приключи обновяването на алейната мрежа на столичния парк "Надежда"

Преди това беше обновено осветлението и озеленяването, ще бъдат обновени пейките и чешмата в парка, осигурени са средства за проект за реновиране на фонтана

Над стадиона в Свети Влас ще изграждат нов парк със зони за отдих и игрища

Над стадиона в Свети Влас ще изграждат нов парк със зони за отдих и игрища

Предстои още изграждане на спортно игрище в двора на училището и на детска градина в квартал „Русалка“, както и ремонт на църквата

Представиха албума „Нашиятъ Казанлъкъ“ с исторически разказ за града с картички и снимки

Представиха албума „Нашиятъ Казанлъкъ“ с исторически разказ за града с картички и снимки

Интересните фотоси са разпределени в 33 теми, които следват развитието по стария Градоустройствен план от 1908 г.

Интерактивна детска площадка направиха в парк "Троянка" в Троян

Интерактивна детска площадка направиха в парк "Троянка" в Троян

Площадката е оборудвана с макетен вариант на път, кръгово кръстовище, велосипедни алеи, пешеходни пътеки, пътни знаци, кът за безопасност на движението, традиционни игри, както и класна стая на открито 

В Кърджали одобриха промяна предназначението на имот с цел изграждане на болница и частен медицински университет

В Кърджали одобриха промяна предназначението на имот с цел изграждане на болница и частен медицински университет

Преди това имаше представяне на инвестиционното намерение пред Общинския съвет, както и пред обществеността и различни организации