Приети бяха специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли в Поморие

645

Предложението бе внесено от кмета Иван Алексиев, а целта е да се постигне повече хармоничност и да се допълни цялостната визия


Снимка: Община Поморие

На редовното заседание на Общински съвет – Поморие на 18 април беше приета Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Поморие. Посредством приетата наредба ще се въведе единен механизъм и ще бъдат обособени точни критерии за създаване на разпознаваем облик на града. Ще се въведе ред и ще се преустанови практиката за вземане на единични решения за отделните зони.

С изменението на Закона за устройство на територията от март 2019 г. бе въведено правото на общините сами да определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради; реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения; улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда. Именно в приетата наредба се определят конкретни изисквания за изброените обекти, включително и за такива с характерно въздействие.

Изискванията за отделните компоненти на градската среда и техните елементи са посочени в приложенията към наредбата. Въведени са и правила с цел съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения, както и за координиране на подземното с надземното улично строителство. В приложенията са включени пешеходните и търговските улици в града, с оглед възможни изключения при паркиране в имотите, цветовото фасадно оформление на сградите в жилищни комплекси. Определени са и зони с особени характеристики, за които са разписани специфични изисквания с цел интегрирането им в градска среда.

ОЩЕ НОВИНИ

Студенти подготвиха любопитна изложба на площада в Царево по случай 24 май

Студенти подготвиха любопитна изложба на площада в Царево по случай 24 май

Проектът „Буквите в заобикалящата ни градска среда“ е на възпитаници на Националната художествена академия (НХА)

Ремонтират градския площад в Момчилград

Ремонтират градския площад в Момчилград

Дейностите се очаква да приключат до края на годината

Над 35 000 цветя ще красят един от символите на Русе – Вазата в Парка на младежта

Над 35 000 цветя ще красят един от символите на Русе – Вазата в Парка на младежта

Тя е създадена в средата на 50-те години на миналия век и е с височина 3,40 метра, а в най-широката ѝ част обиколката ѝ достига 7 метра

Откриха новата сграда на Младежкия център в Монтана

Откриха новата сграда на Младежкия център в Монтана

Тя е реализирана по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство

Централни хали в София отварят като реконструиран покрит пазар със зони за хранене и култура

Централни хали в София отварят като реконструиран покрит пазар със зони за хранене и култура

Възвърната е оригиналната архитектурна и интериорна визия на паметника на културата, като са възстановени фасади, гербове, часовникова кула и фонтан, реставрирани са и археологическите разкопки в сутерена