Проверка на ДНСК установи нарушения при ремонта на 71 язовира

49

Според министъра на регионалното развитие това е едно от най-мащабните незаконни строителства, извършвани в периода 2018-2020 година


От 418 язовирни стени и съоръжения, определени от държавата за ремонт, Дирекцията за национален строителен контрол провери изпълнението на 71. Оказа се, че проверените язовири нямат издадени строителни книжа – одобрени проекти и разрешения за строеж. Това показва проверката на ДНСК, възложена по нареждане на служебния министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. Данните бяха изнесени вчера на съвместна пресконференция на регионалния министър и министъра на икономиката Никола Стоянов.

През юли 2018 година Министерският съвет решава да бъдат възложени ремонти на 418 язовирни стени. Възложител е Държавната консолидационна компания, а изпълнител – държавната фирма „Монтажи“ ЕАД.

През декември 2021 г. по възлагане от предишното служебно правителство ДНСК извършва проверка на 71 язовира. От тях изцяло завършени са 51. С частично завършени строително-монтажни работи са 7, а 13 са без извършено строителство. В резултат от проверката ДНСК издава 3 заповеди за спиране и забрана достъпа на строежите на язовир „Дражинска бара“ в област Видин и язовирите „Малък манастир 2“ и „Пчела“ в област Ямбол. Издадени са 2 заповеди за отмяна на незаконосъобразно одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж за язовирите „Осетово Беджа“ и „Баня 3“. Образувани са и административнонаказателни производства за ремонти на 7 язовира. В процес на образуване на такива са били производства за още 8 язовира, информира министър Шишков.

Въпреки това, през май 2022 година тогавашният регионален министър Гроздан Караджов разпраща писмо до главните архитекти на всички общини да издават разрешения за строеж, като ремонтите на язовирните стени и съоръженията към тях се считат за аварийно-възстановителните работи.

Министър Шишков обаче подчерта, че обектите не попадат в хипотезата на авариен ремонт по чл. 148, ал. 6 от Закона за устройство на територията и няма нито едно доказателство, че за който и да е от тях е било обявено бедствие или авария, описани в Закона за защита от бедствията. Няма регистрирани съобщения за възникнала авария до оперативния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР, и до кмета на непосредствено застрашената община, нито данни да са издавани заповеди от компетентните органи, съгласно чл. 49 и 50 или решение съгласно чл.50а от ЗЗБ.

„Това е едно от най-мащабните незаконни строителства, извършени в периода 2018-2020 година“, категоричен бе министър Шишков. „Не трябва с незаконни средства да бъдат прикрити незаконните действия на държавата и това е най-лошият пример, който може тя да даде“, каза министър той и допълни, че за него решението трябва да бъде търсено по законов път, иначе никога няма да може да бъдат спрени тези практики.

Шишков е отменил дадените указания от бившия регионален министър Караджов и е предложил решение на проблема да бъде намерено с предложение за промени в Закона за устройство на територията. В момента тече процедурата по обществено обсъждане. Предстои да бъде внесен за разглеждане от бъдещото Народно събрание.

С промените се предлага хидротехнически съоръжения, в т.ч. язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство, да бъдат обявени за търпими, ако са технически годни. Както и строежи или части от тях, представляващи обекти на техническата инфраструктура, започнати до влизане в сила на закона, за които няма строителни книжа, но са били допустими по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно закона, да са търпими строежи и да не подлежат на премахване или забрана за ползване.

„С решение на Държавната консолидационна компания е сменен изпълнителният директор на „Монтажи“ ЕАД и очакваме от новото ръководство да получим пълна картина на ситуацията с язовирите“, съобщи министър Никола Стоянов. По думите му до сега е лисвала информация както в ДКК, така и в Министерството на икономиката и индустрията. Първостепенна задача за новия ръководител е да даде пълната картина, за да се набележат и спешни мерки за тяхното прилагане. „Ще направим всичко по силите си да решим проблемите като действаме изцяло в рамките на закона“, подчерта Никола Стоянов.

„Като регионален министър ме притеснява, че има строежи, за чието качество никой не може да гарантира. Завършените строежи ще бъдат проверени и ако е възможно и са технически годни, ще бъдат обявени за търпими“, обясни арх. Шишков. Той допълни, че инфраструктурата на България трябва да продължи да се изгражда по законов начин, а не както е било в периода 2018-2020 година, който той определи като строителен хаос.

По-късно пред деня регионалният министър коментира, че казусът с ьзовирите е аналогичен с констатираното незаконно строителство в участъци 4 и 5 на магистрала „Хемус“, завършването на процедурата за чието изпълнение не е било осигурено. Според него по времето на ГЕРБ се е строило без правила. Арх. Шишков бе категоричен, че проблемът не е в средствата, а в липсата на готово проектиране за инфраструктурните обекти. Затова сега ударно се одобряват подробни устройствени планове.

Презентация вижте тук.

ОЩЕ НОВИНИ

В нова детска градина в Самоков ще се обучават деца от 6 групи

В нова детска градина в Самоков ще се обучават деца от 6 групи

Това е първата детска градина, която откриват в града след почти 40 години

Завод във Видин строи нова складова, производствена и административна база

Завод във Видин строи нова складова, производствена и административна база

Изгражда се и фотоволтаична инсталация, с капацитет за производство на екологично чиста енергия, трикратно надвишаваща потреблението на производството

Още една зона за отдих имат жителите и гостите на Свиленград

Още една зона за отдих имат жителите и гостите на Свиленград

Това е новата пешеходна алея край Марица, разположена между стария и новия мост

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт по програмата на АПИ за 2023 г.

Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт