Fun Room

3357
Проектът обживява сутерена в ГПАЕ "Гео Милев" в Бургас и e трета стъпка към превръщането му в алтернативен образователно-творчески и изследователски комплекс.

Концепцията на проекта Fun Room е на арх. Галина Милкова. Дизайнът е на Think Forward (арх. Галина Милкова, дизайнер Недко Николов, Габриела Фандъкова, Симеон Симеонов). Инвеститор е ГПАЕ „Гео Милев", Бургас.

 

 

След обновяването на библиотеката, след реализиране на проекта за "Творческа стая" през лятото на 2014, настъпи моментът неосветеното и пустеещо фоайе пред двете стаи да претърпи трансформация. То представлява многофункционално пространство, което изпълнява следните функции:


- отправна точка към библиотеката и творческата стая;
- инфо пункт за предстоящи събития, курсове и клубове в творческата стая;
- извънредна зала за извънкласни и учебни дейности;
- интерактивно фоайе с инсталации;

 

Последната функция е основна. Благодарение на нея сутеренът става привлекателна релаксираща зона за учениците през междучасието. 


 

В разговор с психолога на гимназията Райна Бахчеванова и директора Милена Андонова e била дискутирана необходимостта от пространства за освобождаване от стреса и натоварването в училище. Създадени са две интерактивни инсталации, които да "убият" от 5 до 15 минути между всеки два часа - огледална инсталация и qr стена.

 

 

Освен ефектен пространствен елемент, параметричната огледална инсталация, отразяваща образа неколкократно, е метафора за необходимостта от личностно и професионално себеопределяне в тази възраст. Тази житейска задача донякъде е улеснена от наличието на qr стена. Тя е също така и резултат от твърдата позиция на гимназията в спора за използване на смартфони в училищата, а именно - тяхното разрешаване. В подкрепа на тази позиция новите технологии бяха съчетани с 72 qr кода, които отвеждат учениците към 72 забавни, образователни, научни, свързани с изкуствата сайта.

 

 

Очаквани резултати са активна почивка чрез забавна интелектуална дейност, подобряване на резултатите на учениците, увеличаване посещаемостта на библиотеката, разширяване на мирогледа им и професионално ориентиране. 

 

Снимки: Think Forward 

Редактор: Ема Димитрова