Сградата с филиал на детска градина на ул. „Княз Дондуков" 31 във Варна няма да бъде събаряна

128

Тя ще претърпи реконструкция, а Общината ще придвижи процедурата за статут за недвижима културна ценност


Сградата на ул. „Княз Дондуков" 31 (на ъгъла с ул. „Граф Игнатиев") във Варна е построена в периода 1915-1917 г. Тя не притежава статут на недвижима културна ценност, но през 2015 година Общината я предлага за деклариране заедно с още 156 обекта. Сградата попада в охранителната зона на намиращи се в съседство недвижими културни ценности (църквата "Свети Атанасий" и Римски терми). Обектът се използва за филиал на ЦДГ 7 ,,Александър Пушкин". В момента е необитаем, тъй като дирекция „Образование и мпадежки дейности" към община Варна подготвя техническа документация за ремонт.

През есента на 2021 г. е извършен ремонт на помещенията, но тогава са установени пукнатини по стените. Конструктивна експертиза от февруари 2022 година показва, че сградата не отговаря на съвременните изисквания за сеизмична устойчивост и затова Община Варна предприема действия сградата да се реконструира и преустрои. Издадената от район „Одесос" виза за проектиране № 39/27.07.2023 г. е внесена за съгласуване в МК чрез директора на НИНКН. На 05.10.2023 г. е сключен договор за проектантска услуга за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и преустройство на сградата. Тя ще остане за нуждите на предучилищното образование.

В отговор до Камарата на архитектите във Варна кметът Благомир Коцев заявява, че сградата няма да бъде съборена, а съвместно с Министерството на културата и с Националния имститут за недвижимо културно наследство ще се предприемат действия за ускоряване на процедурата за даване на статут на обекта, както и на другите, предложени от Общината за деклариране през 2015 г.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Приключи благоустройството на ж.к. "Петко Каравелов" във Видин

Кмет и архитекти обсъждат визията и на други квартали

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Модернизират Обединено училище "Неофит Рилски" в най-голямото село в община Луковит - Дерманци

Планира се изграждане на STEM център, комбинирана спортна площадка, подготвен е проект за физкултурен салон

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии