Ще строят жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг до пазар "Сребърна" в "Лозенец"

238

Столичният общински съвет даде съгласие „Пазари Изток“ да проведе конкурс за учредяване право на строеж


На 21 юли СОС одобри доклад от общинските съветници Николай Стойнев и Стефан Марков от ГЕРБ-СДС относно даване на съгласие дружеството да проведе публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж за построяване на многофамилна жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг върху част от недвижим имот, собственост на „Пазари Изток“ ЕАД срещу обезщетение в готови обекти в новопостроената сграда.

Имотът на „Пазари Изток" се намира в столичния район „Лозенец" в м. НПЗ "Хладилника - Витоша" - част север, с площ на целия имот от 2413 кв.м. Имотът е отреден за обществено обслужване и жилищно строителство. Върху част от него е разположен пазар „Сребърна", а в северната му част има голямо незастроено уширение с площ от 689 кв.м. С оглед обстоятелството, че незастроеното уширение на имота е в близост до няколко жилищни сгради, сравнително отдалечено е от натоварената ул. „Сребърна", както и предвид че районът е предимно жилищен, учредяването на право на строеж срещу задължение за построяване на жилищна сграда с търговски обекти и подземен паркинг срещу обезщетение, изразяващо се в предоставянето на функционално обособени обекти, завършени „до ключ“ и без „Пазари Изток“ да ангажира какъвто и да е финансов ресурс, се явява най-целесъобразното решение за разпореждане с тази част от имота, е мотивът на вносителите.

Въз основа на визата за проектиране недвижимият имот е със следните устройствени параметри: плътност на застрояване - 60%; коефициент на интензивност на застрояване (Кинт) - 3,5; озеленяване - 40%. Сградата ще е с разгъната застроена площ (надземна) не по-малко от 1 920 кв.м и с разгъната застроена площ (подземна) не по-малко от 650 кв.м, респективно общо РЗП не по-малко от 2 550 кв.м.

Условията на конкурса ще бъдат разгласени с обявление на официалните интернет страници на Столична община и на „Пазари Изток“ на 10 август. Срокът за закупуване на конкурсна документация за оглед на недвижимия имот и за подаване на документи за участие в публично оповестения конкурс е от 10 август до 9 септември включително. Конкурсът ще бъде проведен на 13 септември от 11:00 часа в административната сграда на „Пазари Изток" с адрес София, ул. "Сирак Скитник“ 9.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

ВИВА МАРЕ БИЙЧ ХОТЕЛ в Созопол – изпълнен с висок клас алуминиеви системи SCHÜCO

Използваните естествени, висококачествени и високотехнологични материали благоприятстват постигането на оптимално темпериране на сградата през всички сезони, оптимизирането на енергийните разходи, както и намаляването отпечатъка й върху околната среда

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино