"Софарма билдингс" ще строи жилищни сгради с търговски и обслужващи площи и подземни гаражи в кв. "Дървеница" в София

400

Комплексът с приблизителна обща РЗП от 45 000 кв. м ще се намира на ул. „Св. Климент Охридски“ 3 на мястото на бившите сгради на Научно-изследователския химико-фармацевтичен институт (НИХФИ) и "Унифарм" срещу Техническия университет


Вчера Съветът на директорите на „Софарма билдингс” АДСИЦ взе решение за възлагане на поръчка чрез сключване на допълнително споразумение към действащия договор за извършване на дейност като трето лице между дружеството като възложител и „ТЕЛЕКОМПЛЕКТ“ АД за цялостен инженеринг (проектиране и строителство, включително въвеждане в експлоатация и снабдяване с разрешение за ползване) за строеж на Жилищни сгради с търговски и обслужващи площи и подземни гаражи в имота в район „Студентски“.

Срокът за изпълнение на цялостния инженеринг, в т.ч. въвеждане на строежа в експлоатация и снабдяването му с разрешение за ползване е 4 години и 6 месеца, считано от датата на влизането на допълнителното споразумение в сила. Очакваната обща прогнозна стойност на инвестицията е в размер на 30 млн. евро без ДДС, като разходите ще бъдат финансирани чрез собствени парични средства и банково кредитиране.

На 14 юни „Софарма билдинг“ придоби недвижимия имот от „Софарма“ АД с решение на Общото събрание на акционерите си от 30 март. Теренът е с обща площ 17 688 кв.м, а в района е разрешена максимална височина на застрояване от 20 метра и плътност по-малка от 60%.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота