Страната ни изостава в превантивните сеизмични и енергоефективни мерки

176

Нямаме стратегия и пътна карта за предварителна организация и мониторинг при земетресение и какво трябва да се прави след това, беше казано по време на Международната конференция по сеизмично инженерство


Снимка: BEF 2021. Международната онлайн конференция по сеизмично инженерство на 20 и 21 октомври беше проследена в реално време от студенти на екрана на мултимедийна колона в централното фоайе на УАСГ. Форумът се проведе при голям интерес с над 500 регистрирани участници, като близо 30% от тях бяха инженери от европейски страни. Във всеки от панелите лекциите слушаха над 200-250 души.

Международната конференция по сеизмично инженерство беше организирана от Съюза на строителните инженери в България (ССИБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) - Регионална колегия София-град. Форумът се проведе под патронажа на министъра на регионалното развитие арх. Виолета Комитова (вижте изказването й тук). Основната цел на конференцията бе да повиши квалификацията на инженерите-конструктори в областта на антисеизмичното проектиране и да подчертае необходимостта от нов интегриран подход към обновяване на сгради с цел едновременното подобряване на енергийните и сеизмичните им характеристики. Форумът даде възможност за споделяне на знания, идеи, резултати от изследвания и практически опит. За съжаление, изводът е, че страната ни изостава по отношение на превантивните и последващи сеизмични мерки. Нямаме стратегия и пътна карта за предварителна организация и мониторинг при земетресения и какво трябва да се предприеме след такова бедствие, стана ясно на форума.

Опасността от земетресение и скорошната сеизмична активност, отговорността на строителните инженери за намаляване на сеизмичния риск, еволюцията на Еврокод 8, обновяването на сгради с цел подобряване на енергийните и сеизмичните им характеристики, оценка на уязвимостта преди земетресение, антисеизмичният дизайн при укрепване и реконструкция на сгради на културното наследство - всички тези теми бяха във фокуса на трите панела на конференцията. Бяха направени презентации от 26 лектора – 7 от България и 19 от чужбина (сред които представители на Научния център на Европейската комисия (JRC), Гърция, Хърватия, Турция, Португалия, Северна Македония, Австрия и Кипър).


 
От Камарата на инженерите на Хърватия споделиха опита си за преодоляване на последиците от двете земетресения в Загреб и в Петриня миналата година, за създаването на необходимото законодателство и програмата за спешно възстановяване след земетресения, както и за ролята на Камарата в тези процеси.

 
Снимка: БТА

Националният център по сеизмично инженерство при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ-НЦСИ) участва в конференцията с лекции за очакваните промени в следващото издание на Еврокод 8, свързани с моделирането на сеизмичното въздействие и промените, отнасящи се до стоманобетонни и стоманени конструкции. От Центъра споделиха още теоретични познания и практически опит в областта на сеизмичното поведение на едропанелни жилищни сгради в България.

Снимка: Citybuild

С основната философия на подготвяните в момента „Насоки за сеизмична оценка и обновяване на съществуващи мостове в Гърция“ запознаха от Гръцката организация за защита и планиране на земетресения (EPPO). Рамката за предварителна оценка на сеизмичната уязвимост на сгради с обществено предназначение в Гърция представиха ръководителите на отделите за земетръсно инженерство и за цифрова обработка на данни. От Европейския център за предотвратяване и прогнозиране на земетресения (ECPFE) дискутираха процеса на оценка на предварителна сеизмична проверка („индекс на сеизмичния риск“), реализиран в историческия град Нафплион, първата столица на Гърция.

 
Снимка: Бохемия

Примери за отстраняване на ефектите от земетресенията с прости и икономически ефективни решения дадоха от Федералната камара на архитектите и инженерите консултанти на Австрия. От Европейската лаборатория за изследване на конструкции (ELSA) към Научния център към Европейската комисия (JRC) акцентираха върху влиянието на устойчивостта и изискванията за енергийна ефективност върху проектирането и обновяването на сгради. От научния център представиха разработването на съвременни материали и нови технологии за комбинираното сеизмично и енергийно обновяване. По време на конференцията беше представено и официалното становищe на Европейския съвет на строителните инженери (ECCE) по темата за едновременно сеизмично усилване и енергийна ефективност на съществуващи сгради.

 
Схеми: JRC

В панела за паметници на културното наследство представител на Министерството на културата на Гърция коментира едновременното запазване на руинния характер на паметниците на културата и конструктивната им безопасност. Българските лектори от своя страна коментираха конструктивните намеси в исторически сгради и представиха консервация, реставрация и експониране на археологическите структури в късноантичната крепост „Шишманово кале”. Съборна църква от VI век», както и проект за обезпечаване на сеизмичната безопасност на носещата конструкция на храм-паметника „Св. Александър Невски“.  

 
Снимка: Citybuild

Мерките за укрепване на зидани конструкции на сгради на културното наследство коментираха от Камарата на инженерите на Португалия и представиха анализ на антисеизмичното проектиране при укрепване и реконструкция на сграда от културното наследство -  дворецът в Синтра.

 
Снимка: Рandotrip

Динамичното идентифициране на исторически зидани конструкции чрез оперативен модален анализ презентираха от Турската камара на строителните инженери, а професори от Института по сеизмично инженерство и инженерна сеизмология (IZIIS) в Университета „Св. Кирил и Методий“ (UKIM) в Скопие коментираха влиянието на стени от стоманобетон върху енергийната ефективност на сгради в контекста на изискванията при интегрирания подход за сеизмично усилване и енергийна ефективност, сеизмичното поведение на нерегулярни в план конструкции, както и разработеният от IZIIS интегриран мултидисциплинарен подход към сеизмичната защита на конструкции, отнасящи се до културното наследство.

 
Снимка: IZIIS

Международната конференция по сеизмично инженерство завърши на 1 ноември с Дискусионнен панел по темата за законодателните рамки при прилагане на интегрирани техники при реконструкция и обновяване на сградния фонд и на сградите, обявени за недвижими културни ценности. Материалите (презентации и запис) са достъпни в раздел Download на интернет страницата на Форума  www.bef2021.uceb.eu.

ОЩЕ НОВИНИ

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

Столична община и РК София град на КАБ разработват тестова електронна среда за предаване на проекти

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

За архитектурата на сградата отговаря Fekta Architectiral Studio, които са заложили на изчистена визия

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

Започна изграждането на обходния път на Рудозем

С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен извън града и ще се улесни пътуването към гранично контролно-пропускателен пункт Рудозем - Ксанти

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Неразказани истории от Стара Загора в безплатен градски тур

Инициативата на Общината и Туристическия информационен център се осъществява с помощта на Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Захарий Княжески“