село Брестник

В пловдивското село Брестник ще правят зона за отдих и спорт

В пловдивското село Брестник ще правят зона за отдих и спорт

Съществуващата бивша ветеринарна лечебница на терена ще бъде премахната