село Чавдар

В село Чавдар ще изграждат Общински център за гости

В село Чавдар ще изграждат Общински център за гости

Центърът на 3 етажа ще служи за различни мероприятия с възможност за настаняване