складова база

Автоматизирана складова база ще изграждат край София

Автоматизирана складова база ще изграждат край София

На 27 октомври Българската агенция за инвестиции връчи сертификат клас Б на „Комстил“ ЕООД