В Разград одобриха учредяване право на строеж в имот в бившата Жандармерия за изграждане на ритейл парк

183

Инвестиционното намерение е на „Риджънтс Пропърти Адвайзърс“ ЕАД с управител Стефан Косев


Източник: ekip7.bg

Предвижда се ритейл паркът на част от терена на бившата Жандармерия в Разград, който е предоставен за управление на общинско предприятие „Бизнес зона „Перистър“, да е с разгърната площ до 10 000 кв.м и да представлява сглобяема конструкция до два етажа. Обемът на инвестицията е 18 000 000 лв., предвижда се разкриване на приблизително 50 работни места със срок на въвеждане на обекта до 36 месеца от датата на подписване на договора за учредено право на строеж. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството около бъдещия обект, както и да изгради необходимите места за паркиране в границите на имота. Публичният търг с тайно наддаване ще е с начална тръжна цена 506 364 лв.

„Риджънтс Пропърти Адвайзърс" EAД е със седалище в София и е една от водещите консултантски компании за недвижими имоти в страната. При основаването си през 2007 година фирмата е част от AG Capital Holding, но през 2009 година се отделя като самостоятелна компания, която работи на територията на цяла България и в страните на Балканския полуостров. Компанията има в портфолието си много търговски площи и се занимава с наемателите в Централни хали в София, където в момента тече вътрешна реконструкция.

Припомняме, че това не е първият заявен инвеститорски интерес към имота в бившата Жандармерия в Разград, където беше разположено бившото поделение на Вътрешни войски. През 2016 година представители на „Био-Агро Ресурс плюс“ ООД представиха проекта си – Фабрика за производство и преработка на гъби кладница, но той не се осъществи.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота