Вижте кога се очаква старт на изграждането и реконструкцията на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на София

118

Основните обекти са 10, като е подготвен и списък с 5 резервни обекта, които да заместят основен, ако има забавяне


В отговор на питане от общинския съветник от ПГ на ГЕРБ (СДС) Симеон Колев относно договорения през 2021г. инвестиционен кредит от Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), кметът на София Йорданка Фандъкова отговаря, че най-честите причини за забавяне на реализацията на инвестиционните обекти са свързани с обжалването на отчуждителните процедури и на процедурите и решенията на комисиите при провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнител. С кредита, одобрен от Столичния общински съвет през януари миналата година, се финансира изпълнението на проект „Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на гр. София". Ето и кога се очаква старт на реализацията:

Текуща или 2023г.

Разширението на Ломско шосе започна в края на юни в участъка след кръговото кръстовище при метростанция „Ломско шосе“ до ул. „107-ма“.

От резервния списък скоро се очаква старт на строителни дейности за канализационна мрежа на територията на Столична община. Провеждат се обществени поръчки за инженеринг (проектиране и строителство) за: изграждане на канализационна мрежа за кв. „Кръстова вада - изток” и на кв. „Драгалевци“, за доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Суходол“, на кв. „Бенковски“, на Нови Искър, на кв. "Симеоново" и на кв. „Обеля“ в район Връбница. Предстои доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа и на Банкя - в кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и в село Иваняне.

Строителните работи от Пътен възел на Северната скоростна тангента до бул. „Владимир Вазов” за изграждането на бул. „Източна тангента” трябва да стартират тази година. Това е етап 1.

За тази година е предвидена и рехабилитацията на транспортния тунел по бул. „Царица Йоанна”, включително трамваен релсов път. За обекта е изготвен работен инвестиционен проект и има сключен договор за строителство. Към момента се процедира съгласуване на проекта и издаване на разрешение за строеж.

Изпълнението на строително-монтажните работи за изграждане на бул. „Тодор Каблешков” от ул. ”Луи Айер“ до бул. „Черни връх” и трамваен път по булеварда от бул. „България” до бул. „Черни връх“ е предвидено за тази или следващата 2023г. За обекта е изготвен работен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на изпълнител. За частта „Релсов път“ работният проект е в етап на изготвяне. За участъка от ул. „Луи Айер“ до моста над река „Дреновичка“ са приключили отчуждителните процедури. За останалата част от обхвата на обекта процедурите продължават.

Евентуално тази или следващата 2023г. (след приключване на отчуждителните процедури) се очаква изграждането на бул. „Филип Кутев“ от ул. „Сребърна“ до бул. „Симеоновско шосе“. За обекта е изготвен работен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на изпълнител.

2023г.

Изграждането на бул. ”Копенхаген” от ул. ”Самоковско шосе” до бул. „Ал. Малинов” е предвидено да започне през 2023г., но при условие, че приключат отчуждителните процедури. За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект и е обявена процедура за избор на изпълнител по 6 обособени позиции.

Реконструкцията на бул. "Ген. Скобелев" с транспортния тунел при НДК също е предвидена за 2023г. Предстои обявяване на обществена поръчка за изготвяне на работен инвестиционен проект, одобрението му и издаване на разрешение за строеж.

Реконструкцията на трамваен релсов път, пътни платна и тротоари по бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“, включително трамвайно ухо „Западен парк“, може да се извърши догодина. За обекта се изготвя работен инвестиционен проект, след приемането на който ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител.

От резервния списък с обекти не по-рано от 2023г. (след приключване на проектирането и издаване на разрешение за строеж) за Западна тангента се очаква начало на изграждане на източния надлез над жп линията при Бакърена фабрика. Има инвестиционен проект, който е необходимо да бъде актуализиран. Обявена е процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство на улици и съоръжения по 6 обособени позиции.

2023, 2024 или 2025г.

Стартът на изграждането на линеен парк с велосипедна алея като част от „Зелен ринг на София“ (от ВТУ „Тодор Каблешков” до гара „Пионер") е предвиден за 2023-2024г., но при условие, че изработеният ПУП-ИПРЗ за обезпечаване на велоалеята влезе в сила и бъдат придобити терените в обхвата на проекта. Подробният устройствен план е приет през 2020г., но не е влязъл в сила поради заведено съдебно дело. Иначе за обекта е подготвен идеен проект, въз основа на който предстои да бъде обявена процедура за избор на изпълнител.

Изграждането на бул. "Рожен" от надлеза над жп линията до Северната скоростна тангента вероятно ще се реализира в периода 2023-2024г. За обекта е изготвен идеен инвестиционен проект, до края на годината се очаква да приключи проектирането, обявена е процедура за избор на изпълнител по 6 обособени позиции.

Реализацията на етап 2 от изграждането на бул. „Източна тангента” - от бул. „Владимир Вазов” до бул. „Ботевградско шосе”, е предвидена за 2023-2025г. и може да стартира след приключване на отчуждителните процедури. За обекта е избран изпълнител за проектиране и строителство, като е изготвен работен проект, който се съгласува с необходимите инстанции с цел издаване на разрешение за строеж.

Проектиране и строителство на етап 2 от разширението на Ломско шосе (от надлеза до Софийския околовръстен път) може да се извърши след решаване на градоустройствените проблеми и провеждане на процедурите по придобиване на земя.

Рехабилитацията на бул. „Рожен” от надлеза над жп линията до надлез „Надежда“ от резервния списък се предвижда да се изпълни в периода 2023-2024г. За обекта се изготвя работен инвестиционен проект, след приемането на който ще се процедира обявяването на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител.

Изграждането на улица „Войводина могила“ от бул. "Овча купел" до пл. "Сред село" в Княжево“ от резервния списък също е предвидено за 2023-2024г. Актуализира се работният инвестиционен проект. Предстои обществена поръчка за избор на изпълнител.

От резервния списък за 2024г. е предвидено също обновяването на бул. „Джеймс Баучер“ от бул. „Черни връх“ до „Велчова завера“, включително трамвайния релсов път. Има изготвен инвестиционен проект, който се актуализира към момента.

Отново от резервния списък в рамките на Западна тангента е възложено изготвянето на работен проект за основен ремонт на ул. „Адам Мицкевич“ от бул. „Сливница“ до надлез при Бакърена фабрика, като реализацията на обекта е предвидена за периода 2024-2025г.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

Ремонтират 6-километрова отсечка между селата Груево и Летовник по пътя за планинския извор Дамбалъ

По този начин ще бъде завършен целият маршрут до мистичната местност, като това ще бъде втори ремонтиран участък от пътя за култовия връх

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Световната банка ще подпомага процеса по изпълнението на програми за обновяване на сградния фонд

Това е част от проекта „Вълна на реновиране“, като средствата за него са осигурени от Европейската комисия

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

АПИ: Тунел "Железница" на АМ "Струма" не е готов

Агенция „Пътна инфраструктура“ прави това уточнение по повод твърдения на Института по пътна безопасност

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Обновяват физкултурния салон на 89 ОУ "Д-р Христо Стамболски" в София

Ремонтните дейности се извършват по възлагане на районна администрация „Искър“ 

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Община Самоков внесе проекта за Синагогата за съгласуване от Министерство на културата и НИНКН

Подробният устройствен план вече получи одобрението на Националния институт за недвижимо културно наследство

Обновяват мултифункционалното спортно игрище в центъра на Млечино

Обновяват мултифункционалното спортно игрище в центъра на Млечино

Финансирането е със средства от Програмата за капиталови разходи в тазгодишния бюджет на община Ардино