За около 500 недвижими културни ценности ще бъдат подготвени режими за опазване

63

За близо 40% от тях е започнала процедурата за деклариране или обявяване


Това е един от резултатите от първия етап на Териториалната програма на Националния институт за недвижимо културно наследство, осъществена в Пловдив, Старинния Несебър, Баня и селата Свежен и Скорците. Увеличението е с 5 пъти в сравнение със средните 100 обекта, които институтът проучва годишно в различни краища на страната. Програмата заменя подхода от 1990-те години насам да се проучват отделни обекти из цялата страна на парче. Проучвания на цели територии с такива задачи и от такъв мащаб се правят за пръв път у нас.

При представянето на резултатите от първия етап на Териториалната програма в понеделник директорът на НИНКН арх. Петър Петров подчерта, че изучаването е дейност на Института с най-голям приоритет, но и с най-голямо забавяне, което Програмата наваксва. Списъкът на недвижимите културни ценности не е актуализиран повече от 30 години. Към днешна дата в него има близо 40 000 обекта, но информацията за състоянието им не е актуална. За огромната част от тях липсват предписания за опазване, каквото е изискването на Закона за културното наследство. Те ще бъдат създадени в следващата фаза на програмата, за да определят ясни правила при съгласуването на проектите за намеси.

Около 10% от архитектурните образци, проучени в петте населени места, са необратимо унищожени, други 35% са в аварийно състояние. Само 15% са в добро състояние със запазена автентичност. 40% са в добро състояние, но с нарушен исторически облик. Открити са и стотици сгради от първата половина на 20-и век, които притежават ценни качества, но още не са проучени. Само в Пловдив те са 608. Вижте повече от проучването тук.

Над 50 външни експерти – архитекти, урбанисти, инженери, историци и пр., кандидатстваха за участие в първата част от Териториалната програма. 36 от тях бяха включени в екипите под ръководството на изследователите от НИНКН. По този начин институтът компенсира недостига на щатни експерти, чийто брой е свит през годините до невъзможен минимум на фона на хилядите обекти, които се нуждаят от опазване и системен мониторинг.

Сред големите изводи от програмата, започнала в края на 2022 г., е, че липсват цялостни концепции и планове за развитие и опазване на културните ценности на територията на общините. Липсват и информация, финансова и логистична подкрепа за собствениците и ползвателите на ценни обекти. Така се стига до сблъсък между заинтересованите страни, вместо до обединяване на усилията.

Смисълът на Териториалната програма е да се помогне на общинските власти и на местните граждани да разберат защо е ценно тяхното недвижимо културно наследство, защо и как да го опазват. С това институтът дава началото на по-широкия обществен разговор за значението на недвижимото културно наследство за развитието на обществото, управлението на градските процеси и използването на ценните обекти като ресурс с висока добавена стойност.

ОЩЕ НОВИНИ

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Иновативен жилищен проект на Дания спечели наградата Green Cities Europe Award 2023

Иновативен жилищен проект на Дания спечели наградата Green Cities Europe Award 2023

Заобиколен от зеленина и езеро, Basecamp Lyngby в Копенхаген предлага жизнена среда с богато биоразнообразие

Ямболският проект за облагородяване на коритото на река Тунджа получи международно признание

Ямболският проект за облагородяване на коритото на река Тунджа получи международно признание

Най-дългият линеен парк в България беше отличен с поощрителна Европейска награда за креативност и иновативност в конкурса Green Cities Europe Award 2023

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

Изграждат първото междублоково пространство в Стара Загора за преодоляване на ефекта "Градски топлинен остров"

То се намира в кв. „Железник“ между ул. „Загорка“ 31 и 33 и ул. „Старозагорско въстание“ 26 и 28

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

Започна изграждането на втори търговски комплекс HOLIDAY PARK в София

На разположение на клиентите ще има два хипермаркета и над 20 магазина и заведения