НИНКН представи състоянието на недвижимото културно наследство в Пловдив, Несебър, Баня и селата Свежен и Скорците

94

Сред констатациите на Института са непознаване на Закона за културното наследство, липса на цялостни концепции за опазване на обектите и на финансова и логистична подкрепа за собствениците


Снимка: НИНКН

Пловдив, Несебър, гр. Баня, с. Свежен и с. Скорците са първите 5 исторически места, проучени в рамките на Териториалната програма на НИНКН. В понеделник Институтът представи резултатите от първия етап на програмата в центъра за съвременни изкуства „Топлоцентрала“. Изводите и тенденциите бяха онагледени с малка изложба, в която е включено и видео, разказващо за процеса на дигитализация на Старинния Несебър.

 
Снимка: НИНКН

Целта на Териториалната програма е да направи оценка на състоянието на недвижимото културно наследство и да идентифицира нови обекти. Проучванията показват актуалното техническо състояние и степен на автентичност на сградите и средата, характера на намесите в тях, промените в градоустройствената тъкан. Информацията е систематизирана в GIS базирана електронна платформа, за да се използва за анализи и планове за действие.

Снимка: НИНКН

Сред констатациите на Националния институт за недвижимо културно наследство са непознаване на Закона за културното наследство и на органите, отговорни за опазване на НКН, липса на цялостни концепции и планове за развитие и опазване на културните ценности, както и липса на информация, финансова и логистична подкрепа за собствениците. Само 15% от обектите в проучените населени места са в добро техническо състояние със запазена автентичност.

Пловдив

Документирането на недвижимото културно наследство в Пловдив показва следното: 608 са незащитените сгради, 62 са в особен риск, а други близо 800 обекта са декларирани. Големият брой на обектите изисква спешно изготвяне на индивидуални граници и режими и актуализиране на границите и режимите на груповата недвижима културна ценност „Филипопол - Тримонциум - Пловдив“. На следващ етап е необходимо да бъде направен мониторинг на актуалното състояние на обектите със статут на единична недвижима културна ценност. Необходимо е новоидентифицираните обекти и тези със статут, но без режими за опазване, да получат устройствена рамка, съобразена с историческия контекст. Актуализацията на границите и режимите на ГНКЦ „Филипопол - Тримонциум - Пловдив“ би позволила да се установят общи устройствени изисквания за индивидуалните обекти, за тяхната микросреда, за ансамбловите структури и непосредствено близките им територии, за археологическите структури, обектите на градинското и парково изкуство, визуалните връзки, характерните настилки, елементите на средата и обектите на монументалното изкуство.

Село Свежен

Пловдивското село Свежен, което е архитектурно-историческият резерват, е със 116 обекта със статут на НКЦ. Само 15% са в добро техническо състояние със запазена автентичност. Общото състояние на сградите е лошо. Повечето обекти са неподдържани, с износени конструктивни материали, напукани мазилки, видима зидария, отлепвания, отчупвания и деформации по фасадите. Някои от сградите са разрушени, липсват частично етажи, покриви, външни стени или цели обеми.

Град Баня

Градът е разположен на главното Карловско шосе, свързващ Пловдив и Карлово, непосредствено до р. Стряма. От 8 архитектурно-строителни недвижими културни ценности 1 е унищожена, 3 са в аварийно състояние, 1 е в задоволително към лошо състояние, но възстановяването е възможно, а 3 са в добро техническо състояние, но с нарушена материална и образна автентичност. Някои от обектите, отписани със списъка от 1987 г., са съхранени и сградите се обитават и поддържат от собствениците. Идентифицирани са нови обекти с архитектурни качества, представители на застрояването от края на XIX и първата половина на XX в., както и най-старите селищно образуващи оси, павирани в началото на миналия век. Припомняме, че Териториалната програма предизвика напрежение в града по-рано през годината.

Несебър

Старият град Несебър е със статут на групова недвижима културна ценност и е включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. НИНКН констатира, че 48% от обектите са в добро техническо състояние, а над 30% са с висока материална, образна и функционална автентичност. Припомняме, че миналия месец, въпреки критичния експертен доклад, Старият град в Несебър не беше включен в списъка на световно наследство в опасност. Страната ни спечели още време, за да изработи План за опазване и управление и други стратегически документи за полуострова. Междувременно Старинният Несебър стана първият град у нас със собствен дигитален двойник.

Село Скорците

Селото е разположено в тревненския дял на Стара планина, а към него е присъединена и местността Кръстѝнеците. Селото е почти обезлюдено, новото строителство е минимално и това е помогнало да се запази възрожденският характер на територията. В селото и местността са декларирани 56 единични НКЦ, като 20 от тях вече не съществуват, а само 11 обекта са в добро състояние. Голям брой дворове са в незадоволително състояние – има разрушения по сгради и оградни зидове, порти, гъста саморасла растителност, замърсяване със строителни и битови отпадъци. Екипът идентифицира още 6 обекта с качества на единични недвижими културни ценности: 3 сгради и 3 чешми.

Източник: НИНКН

Териториалната програмата ще обхване поетапно цялата страна. В нея участват архитекти, археолози, историци, изкуствоведи и инженери от екипа на НИНКН, но и външни експерти, с които се разширява кръга на пазителите на недвижимото културно богатство на България. Институтът подписани споразумения за партньорство с университети и сдружения, работещи в сферата на опазването на недвижимото културно наследство. Започна обучение на архитекти в областта на изучаването и документирането, които ще се включат в следващите етапи на Териториалната програма.  

Вижте цялата презентация тук.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Офис пазарът в София регистрира лек спад на свободните площи през второто тримесечие на годината

Офис пазарът в София регистрира лек спад на свободните площи през второто тримесечие на годината

Той достига до 15.3% (50 базисни пункта) въпреки ръста на предлагането с нови проекти за отдаване под наем

Откриха нова зона за шах на открито на Гребната база в Пловдив

Откриха нова зона за шах на открито на Гребната база в Пловдив

Тя се намира до Младежкия център и е дарение от фирма „Айгер Инженеринг” ООД

Китайска компания има интерес към Индустриалния парк в Божурище

Китайска компания има интерес към Индустриалния парк в Божурище

Това стана ясно миналата седмица след среща на собственика на Pan-China Fastening Systems и ръководството на Национална компания индустриални зони

Обявени са финалистите във второто издание на наградата UIA 2030 за устойчива архитектура

Обявени са финалистите във второто издание на наградата UIA 2030 за устойчива архитектура

Финалистите от 5-те региона на Международния съюз на архитектите преминават към етап 2