Започва дългоочакваният ремонт на жп гара Септември

294

Дейностите включват обновяване на приемното здание, вертикална планировка на окологаровото пространство и рехабилитация на козирката на южната фасада на сградата


Снимка: Google, 2022г.

Гара Септември осигурява връзка на региона с останалата железопътна мрежа на България чрез жп линията София-Пловдив-Бургас, както и с международната линия от Централна Европа към Истанбул, която следва трасето на паневропейски транспортен коридор № 10. Целта на ремонта е да се достигнат съвременните критерии за комфорт и безопасност на железопътните услуги, както и нормите за енергийна ефективност и условия за достъп на лица в неравностойно положение.

Снимка: Google, 2022г.

Проектното решение запазва функционалното зониране на нивата: първо ниво – административен сектор с разполагане на обществено-обслужващи помещения – чакалня, тоалетни и търговски площи; второ ниво – помещение за АТЦ с работилници и жилищен сектор. На първото ниво проектното решение предвижда запазване на съществуващата чакалня, като се изграждат ветробрани. В западното крило на сградата се предвижда изграждането на обществено-достъпен сектор, включващ топла чакалня, тоалетни, стая за смяна на пелени, търговска площ и аусгус. Помещението за РСВ и кухненска част се трансформират в зала за инструктаж, сервизни помещения – тоалетни и котелно, като до тях са разположени и канцеларии за ръководния персонал на гарата – УДВГД – началник гара, заместник началник гара и др. В западното крило се запазват помещенията за билетна каса с тоалетна към нея, ръководител движение, радиогрупа, склад кабели и полиция. Новото проектно решение предвижда помещения за отдаване под наем, съблекални за персонала с душове и тоалетни към тях и архив. Проектното решение предвижда като втори етап увеличаване на козирката над първи перон с една конструктивна ос, изграждането на нови колони и покриването на пътеката пред съществуващия асансьор.

При извършване на ремонтно-строителните дейности ще се промени предназначението на част от обществените, обслужващите и административните помещения, както и функционалните връзки между тях. Ще бъдат обособени санитарни помещения за гражданите. Предвижда се изграждане на визуална комуникация за осигуряване на бърза и лесна ориентация, както и постигане на по-добра свързаност с интегрирания градски транспорт. Възложител е Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“, а ръководител проект по част "Архитектурна" - арх. Анатоли Христов.

Снимки: Google, 2022г.

На второто ниво ще са разположени 10 жилищни апартамента, вертикални комуникационни връзки и помещения за АТЦ. Жилищните апартаменти са съставени от спалня, дневна, кухня и санитарен възел. В сутерена ще са разположени складови и спомагателни помещения. Предвижда се цялостната подмяна на носещата стоманена конструкция на козирката и подмяна на довършителните материали. Козирката запазва наклоните си на отводняване. Новото решение предлага затварянето й с алуминиеви композитни панели и съответните окомплетовки. Предвижда се изграждането на допълнителната част от козирката на втори етап, поради ремонт на първи перон по оперативна програма, чийто срок на действие не е приключил. Предвижда се изграждане на козирка пред главния вход на Приемното здание. За нуждите на сградата се предвижда нови 2 паркинга –
посетителски и паркинг за ЛНП.

След проведена обществена поръчка за изпълнител на „Ремонт на сграда и вертикална планировка на жп гара Септември“ е избрано Обединение „Инфра Инженеринг“ ДЗЗД. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 540 календарни дни. Стойността на договора е близо 6 млн  лева с ДДС.

Фотография на първата гара от началото на ХХ век

Гара Сарамбей става експлоатационен пункт на железопътната ни карта на 20 юни 1873 година. На този ден в Белово влиза специален влак, с който пристига великият везир Ружди, придружен от внушителна група министри, от шефа на Compagnie des Chemins de fer Orientaux, или „Източни(те) железници“ барон Морис дьо Хирш де Герьот, от всички инженери и много кореспонденти. Линията Истанбул-Одрин-Филипопол(Пловдив)-Бельово(Белово) е открита тържествено за редовна експлоатация. Железният път внася нещо ново и вълнуващо в активния обществен живот на този български край.

През 1926 година Сарамбей става начална гара на „Транс-Родопска” железопътна линия Сарамбей-Добринище-Неврокоп(Гоце Делчев) с междурелсие 760мм, свързваща Горнотракийската низина с три планини - Западни Родопи, Рила и Пирин. Със своите 125 км тази линия е рядко свидетелство за българския строителен гений. Строена през много тежък планински терен на шест етапа между 1921 и 1945 година, тя стига само до Добринище. Тръгвайки от гарата в Септември, теснолинейката се отправя на юг към склоновете на Родопите, и постепенно напуска пределите на Тракия. Маршрутът е посещаван от много български и чуждестранни туристи.

Заради активното участие на населението в септемврийските събития през 1923 година, след  1944 година селото и гарата получават ново име – Септември. През 1956 година те се сливат в едно селище, което през 1964 година става град Септември.

ОЩЕ НОВИНИ

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

В услуга на гражданите браншовата организация публикува и примерни договори за строителство и ремонти

Откриха новата сграда към лекоатлетическа зала на СКЛА "Локомотив Пловдив"

Откриха новата сграда към лекоатлетическа зала на СКЛА "Локомотив Пловдив"

Ще бъде реновирана и настилката на лекоатлетическата писта, която е от малкото закрити съоръжения за спорта