Започва изготвяне на проект за укрепване и възстановяване на сградата на "Синия лъв" в София по програма "Културно наследство"

232

В момента в затишие е намерението на частен собственик да изгради нова сграда в двора, за което ще се наложи изсичане на дървета


Направление „Архитектура и градоустройство“ възложи изготвянето на инвестиционните проекти за една от емблематичните сгради, включени в Програма „Културно наследство“ на Столична община – сградата на бившето кафене "Средец" („Якобински клуб“) на ул. „Ив. Вазов“ 6, известна като ресторант „Синият лъв“. Работата по инвестиционните проекти започна след положително становище на Министерство на културата по изготвените обследване на сградата, технически паспорт и задание за проектиране.

Дворът и земята под сградата на ресторанта са частни имоти, а общинска е самата сграда. Кметът на район „Средец“ искаше тя да стане детска градина или филиал на детска ясла, но според него по-реалистичният вариант към момента е да бъде преустроена в общински детски клуб за почасови занимания. Припомняме, че през януари председателят на Столичния общински съвет заяви, че проектът на частен инвеститор за изграждане на сграда в двора на „Синия лъв“ няма да се разглежда, докато той не представи ново изследване с максимално запазване на дърветата.

По програма „Културно наследство“ са одобрени още шест сгради частна собственост. За тях са изготвени обследванията на състоянието, техническите паспорти и заданията за проектиране. За две от сградите - на ул. „Ген. Паренсов“ 4 и бул. „Княгиня Мария Луиза“ 65, са изработени и инвестиционните проекти, като предстои внасянето им за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота