Арх. Тодор Булев представя книгата си "Естетика на архитектурата" в "Топлоцентрала"

99

Срещата ще се проведе на 2 септември (събота) от 18.00 часа


Събитието във Фейсбук

Книгата „Естетика на архитектурата“ на проф. д-р арх. Тодор Булев излезе миналата година. В нея се разглеждат природата на естетическото, същността на архитектурното формообразуване, особеностите на естетическото въздействие и красотата в архитектурата, архитектурният език, композиция и битие. Авторът застъпва принципите на системния подход по отношение на нейното образно и естетическо въздействие, ансамбловия и средови подход по отношение на композицията. На тези методологически основи той разглежда архитектурния подход като базисен и универсален по отношение на различните предметно-пространствени комплекси на материалната жизнена среда, но и изявява неговото многообразие и специфична изява при териториите, ландшафта, градовете и селищата, архитектурните ансамбли, отделните здания и съоръжения, интериорните и екстериорни пространства, разглежда динамиката на художествените процеси. В заключение, формулирани са някои наблюдения върху развитието и художествените търсения в съвременната архитектура.

„Архитектурата има особена роля за бъдещето на красотата, защото представлява универсален модел на естетически практики, главно в жизнената среда, но и не само в нея! Това е така, защото чрез архитектурата човек твори красотата, реално преобразува света и в същото време създава нова, сложна, паралелна духовна реалност - чрез многопластово въздействащия ни архитектурно-художествен език, способен да изрази в архитектурно-художествената творба богатството от ценности, мисли и емоции. Затова, и от утилитарната необходимост да има покрив над главата си, човекът създава изкуството – архитектура“, казва проф. д-р арх. Тодор Булев.

На 1 септември отново в "Топлоцентрала" ще бъдат представени и трите тома на "Бяла книга на българския архитектурен модернизъм" със съставител проф. д-р арх. Тодор Булев. Събитията са в рамките на фестивала „Реките на София“ (1-3 септември), който ще се проведе край Перловска река в парка до Регионалния център за съвременно изкуство.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота