Представят трите тома на "Бяла книга на българския архитектурен модернизъм"

132

Събитието е на 1 септември в Регионалния център за съвременно изкуство "Топлоцентрала" в София с участието на арх. Тодор Булев, арх. Ясен Кьосев и д-р Светлана Куюмджиева


Събитието във Фейсбук

„Бяла книга на българския архитектурен модернизъм“ е инициатива на Съюза на архитектите в България за проучване, популяризиране, съхраняване и усвояване на архитектурното, урбанистичното и художественото наследство на модернизма от периода 1930-1990 г. Чрез нея се цели преоткриване на наследството и културното значение на сградите, ансамблите и пейзажите, показателни за българския архитектурен модернизъм; насочване на вниманието към тяхното проучване и третиране с респект към техните качества; предлагане на най-характерните от тях за защита като недвижими културни ценности и предлагане на решения за техния достоен съвременен и бъдещ живот.

Източник: Хеликон. Третият том излезе тази година.

„Инициативата „Бяла книга на българския архитектурен модернизъм“ се роди в края на 2016 г. Тази инициатива отговаряше и отговаря на една професионална и обществена потребност, назряваща от години. Това е потребността да се вгледаме и да преосмислим на научна основа архитектурното ни наследство от по-ново време, да преодолееем повърхностното и често пренебрежително негативно отношение към тази архитектура, създавана в периода от 30-те до 80-те години на XX век. Това означава да съберем информация, да я пресеем и задълбочим, да оценим даденостите и да изградим адекватна политика – на първо място (но не само!) да разширим мрежата на законово защитените архитектурни творби с творби от посочения период, и което е не по-малко важно - да пренастроим професионалното и общественото отношение към този „времеви пласт“, най-обемен в съвременната ни архитектурна среда", казва съставителят проф. д-р арх. Тодор Булев, доскорошен председател на Съюза на архитектите в България.

Снимка: b-arch.eu

„Бялата книга“, разбира се, не е първят опит за преосмисляне и защита на архитектурното ни наследство от по-близкото минало. ... Още в края на 80-те години архитектурните съюзи от страните в Източна Европа (т.е. бившите социалистически страни) си поставят задачата да погледнат на по-новата архитектурна продукция, както от 30-те-40-те, така и от 50-те-60-те години, периода на „възраждане“ на архитектурния модернизъм в тези страни, от позицията на архитектурната история, теория и естетика. Темата заглъхва поради обществените и политически промени. Идеологизирането на архитектурата след 1990 г., този път в обратна спрямо предшестващия период насока, се оказа удобен параван за разгръщане на уж либералното, а по същество нихилистично отношение към изграденото. За честта на колегията трябва да подчертая, че рисковете за архитектурната ни култура, които носи този подход, бяха усетени“, коментира още арх. Булев в „За модернизма в българската архитектура на Новото време и „Бялата книга“ на САБ“.

На 2 септември отново в "Топлоцентрала" ще бъде представена и книгата на арх. Тодор Булев „Естетика на архитектурата“. Събитията са в рамките на фестивала „Реките на София“ (1-3 септември), който ще се проведе край Перловска река в парка до Регионалния център за съвременно изкуство.

ОЩЕ НОВИНИ

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

Представят нов механизъм за цялостна реновация на публични и многофамилни жилищни сгради

ЕСКО, или т.нар. „договори с гарантиран резултат“, правят по-достъпно прилагането на мерки за енергийната ефективност

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Архитекти ще дискутират българското училище като сграден фонд и възможност за трансформация

Конференция ще се проведе на 7 декември в 145 ОУ „Симеон Радев“ в ж.к. „Младост 1“ в София

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Стартира изграждането на складова база, шоурум, сервиз и централен офис в производствена зона "Модерно предградие" в София

Проектът се реализира върху парцел с обща площ от над 17 декара, а инвеститорът ще доизгради със собствени средства улицата и подхода към имота