Българско студио разработи модулна система от плаващи къщи ОРИГАМИ

178

Предложението на STUDIO MESS е подходящо за спокойни води, а при единични модули би могло да се приложи и в плавателни канали и пристанища


Модулната система от плаващи къщи ОРИГАМИ е един от най-новите проекти на STUDIO MESS (арх. Христо Тритаков, арх. Милица Андреева). Разработени са варианти както за разполагане на един обект, така и за плаващи жилищни квартали, офисни сгради или хотелски комплекс. При проектирането е използван модулен подход, сходен на принципите на древното японско изкуство оригами. Проектът предлага множество сценарии за градоустройствени комбинации, достигайки висока степен на гъвкавост и разнообразие. Общата структура може да бъде разширявана с добавяне на допълнителни модули, като има възможност и за функционално обвързване с обекти, разположени в близост до брега.

В търсене на оптимална форма и функция са изследвани характеристики като пропорции и етажност спрямо размер на понтонната основа; компактна квадратура, която да осигури и достатъчен комфорт на обитаване; универсалност на пространствената комуникация, подходите и ориентация на сградата спрямо световните посоки; достъпни като цена и устойчиви на водно въздействие материали; специфични дизайн решения като заоблени ъгли, типова окачена фасада, интегриране на зеленина и други, както и фасадно третиране, което да разграничи до известна степен различни функции, съдържащи се в плаващите модули – жилищни, обществени и офисни.

ТИПОВЕ ЖИЛИЩА

ТИП А – еднофамилна жилищна сграда с 4 спални и обширна дневна зона

ТИП B – жилищна сграда за две семейства с два огледални модула, свързани от обща калканна стена

ТИП B + - многофамилна жилищна сграда със сключено застрояване, която е подходяща за четири семейства

ТИП B ++ - многофамилна жилищна сграда със сключено застрояване, подходяща за осем семейства

ХОТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ

ТИП H – плаваща структура от 4 типови хотелски стаи и 2 по-луксозни апартамента

ТИП H+ – плаваща структура, за която са характерни 8 хотелски стаи и 4-ри апартамента

ТИП H++ – плаваща структура от 8 хотелски стаи и 8 апартамента

ТИП P – обществен плаващ модул с ресторант, кухня, бар, технически и административни помещения

ОФИСНИ МОДУЛИ

ТИП O – двуетажна офисна сграда с опция за сепариране на отделни офиси или open-space планиране

ТИП O+ – триетажна офисна сграда със заложена функционална гъвкавост

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ КОМБИНАЦИИ

КОМПАКТНО ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ

Характерно е разполагане в непосредствена близост до брега. Използва се сключено застрояване и модули тип B, които в комбинация с богато озеленяване да създадат оптимално съотношение между гъстота на обитаване и рекреационни пространства.

ЛУКСОЗЕН ЖИЛИЩЕН КВАРТАЛ

Посредством използване на модули тип B, B+ и А е търсено атрактивно обитаване в непосредствена близост до водата с наличие на висока дървесна растителност и зони за отдих.

ПЛАВАЩИ ОФИСИ

В този вариант в близост до брега са разположени шест офисни сгради с различна етажност. Между сградите има висока дървесна растителност, характерно е и покривно озеленяване, което да служи за допълнителни пространства за почивка на офисните служители.

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС

Характерно за този сценарий е разполагане на хотелски единици навътре в акваторията, което създава предпоставки за добра степен на изолираност и връзка с природата. Около централен обществен плаващ модул са ситуирани компактни хотелски постройки, състоящи се от стаи и по-луксозни апартаменти.

За момента плаващите постройки в България се регистрират на принципа на плавателни съдове след одобрение от хидроинженер и не се влияят от регулациите на ЗУТ. В България има реализирани няколко такива обекта. STUDIO MESS са участвали в проектирането на един от тях - плаваща къща от морски контейнер, изработена от Home Afloat LTD, която доскоро плаваше във Варненското езеро, а преди това и на пристанище Варна.

Проектът получи номинация в категория „Проекти – хотели, ваканционни селища, атракцион, спа центрове“ в конкурса ARCHINOVA 2022.

ОЩЕ НОВИНИ

Осветиха новопостроения храм "Св. Райко Шуменски" в кв. "Тракия" в Шумен

Осветиха новопостроения храм "Св. Райко Шуменски" в кв. "Тракия" в Шумен

От 160 години в града не е вдигана църква и събитието събра стотици хора

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Ученици, студенти и работещи младежи представиха идеи за развитие на селските райони

Сред идеите-победители са решение за ремонт на пътища с използване на преработена пластмаса в полагания асфалт и за съживяване и модернизиране на сгради „архитектурни призраци“ в селата чрез използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи

Производител на органични храни откри нова сграда до настояща в район Княжево в София

Производител на органични храни откри нова сграда до настояща в район Княжево в София

В нея се помещават висок склад, производствен цех, лаборатория за разработка на нови продукти и административна част

Stadium 974 - изцяло от транспортни контейнери и модулна стомана

Stadium 974 - изцяло от транспортни контейнери и модулна стомана

Първият напълно разглобяем покрит футболен стадион влезе в историята още преди Световното първенство по футбол Катар 2022

Официално стартира обновяването на Дома на културата в Габрово

Официално стартира обновяването на Дома на културата в Габрово

Сградата е символ на града не само като архитектура – тя носи спомена за неговото духовно развитие вече шест десетилетия