До края на годината трябва да стартира строежът на многоетажен паркинг с хеликоптерна площадка към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив

444

Идеята е сградата да кореспондира с по-ниската приемна част на болницата, да има силует със спокоен обем, а цветовете и различните от бетона материали са основно в динамичните зони в хармония с керамичните облицовки на съществуващата сграда


Техническият проект предвижда изграждането на покрит многоетажен паркинг с РЗП 19 327 м2 с възможност за лицензиране за хеликоптерна площадка с коридор към Спешното отделение на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Мястото на терена с площ 134 040 кв. м е съществуващият открит паркинг за служители в непосредствена близост до сградата на болницата, като ситуирането се обуславя от няколко фактора: лесен и бърз достъп на автомобилите до основните подходи към болницата при сегашната транспортна схема (първи етап) и при изграждане на новия път между булевардите “Пещерско шосе“ и „Свобода“ (втори етап); бърза и удобна комуникация между паркинга и болницата; възможност за изпълнение на хеликоптерна площадка, както и бърз достъп за транспортиране на пациенти от нея до отделението за Спешна помощ.

Проектът в част "Архитектурна" е на студио „Марта Теодосиева“-Пловдив, чиято реализация в центъра на Пловдив, която запазва и възстановява фасадите на къща и ги включва в обема на нова, спечели в категория „Жилищни сгради до 5 000 кв.м РЗП“ в конкурса „Сграда на годината 2022“. Идеята за обема на многоетажния паркинг е височина за средно застрояване, която да кореспондира с височината на по-ниската приемна част на болницата. Новата сграда трябва да продължи този силует със спокоен обем, който би могъл да се акцентира само със зоната на хеликоптерната площадка. Задачата е създаване на  обем и образ, който да се вписва добре в образната характеристика на болничния комплекс, да търси по-“градски“ и деликатен подход и детайл, като ползва материали и елементи, които същевременно не натоварят бюджета, характерен за този тип сгради.

Отвореният покрит многоетажен паркинг ще е на три нива плюс четвърто открито ниво за паркиране на покрива. Автомобилното движение по вертикала се осигурява от две спираловидни рампи - еднолентова и двулентова, разположени в двата края на издължения обем на сградата. Всяко ниво осигурява възможност за паркиране на около 150 автомобила, общо 603 паркоместа за целия гараж. В него са осигурени 10% места за паркиране за хора с увреждания. Във връзка с изискванията за осигуряване на стоянки за бързо захранване на електромобили, е дадена възможност за поетапно включване на мощности според търсенето на тази услуга. Осигурена е възможност до 10% от паркоместата да бъдат оборудвани със захранване за електромобили.

Херикоптерната площадка ще е с радиус 14 метра и съответната буферна зона извън нея. Тя осигурява възможност за кацане на едни от най-високите класове хеликоптери, които се ползват в България – с максимално излетно тегло до 11 тона. Площадката се развива на пето ниво в най-отдалечена зона от сградата на болницата, като това осигурява лесен заход на хеликоптерите и възможност за използване и на покривното ниво за паркиране. Площадката се разполага над двулентовата спираловидна рампа като нейно естествено  продължение и от нея чрез външна покрита рампа по продължение на цялата южна част на сградата се осигурява връзка със Спешното отделение, без пресичане на различните потоци от хора и автомобили. Рампата се състои от наклонени и прави участъци, като последните дават възможност за връзка със съответните нива на многоетажния паркинг.

За северната фасада, която се възприема заедно с приемната част и главния вход на болницата, е предложено разчленяване на обема на по-малки „сгради“ чрез вертикалите на задължителните за сградата стълби. За южната фасада, свързана със зоната на преминаване на линейките, се търси по-динамичен силует, доминиран от минаващата пред фасадата наклонена връзка/коридор за бърз достъп от хеликоптерната площадка до звеното за спешна помощ.

Проектирани са спирални обеми на рампите – затворени от запад в близост до болницата и отворени, лентовидни и цветни от изток към основните пътни артерии. Предвидено е хеликоптерната площадка да е над двойната спираловидна рампа, което дава акцент и характер на издължения обем, а същевременно я отдалечава максимално от сградата на болницата. Видимият бетон е основен фон, но „суровото“ му въздействие се намалява чрез рамкиране на сегментите от северната фасада, въвеждат се „парапети“ - мрежи на определени зони по фасадите, и на спираловидната източна рампа, както и на всички вертикални комуникации.

Цветовете са пастелни, някъде преливащи се, в нюансите на светлочервено - в хармония с керамичните облицовки на ризалитите на болницата. Цветовете и различните от бетона материали се явяват основно в динамичните зони – при рампите, при стълбите, при връзката/коридор към Спешно отделение. При тях в контраст с бетона не се търси категоричност. Търси се по-скоро „преплитане“, наслагване на тоновете, нюансиране с  пастелни и прозирни цветове и материали.

Многоетажният паркинг и хеликоптерната площадка ще се изграждат с монолитна стоманобетонова конструкция – колони, шайби и плочи. Стените и таваните във вътрешността остават на видим бетон. Подовете на трите покрити нива се завършват със шлайфана бетонова настилка, армирана с полипропиленови фибри с пластифицираща добавка и повърхностна импрегнация. Покривната плоча, която се използва и за паркиране, се хидроизолира и завършва с набраздена бетонова настилка, армирана с полипропиленови фибри  с пластифицираща добавка.

Коридорът за бърза връзка към Спешна помощ е отворен, изпълнен от метална конструкция. Конструктивно той се състои от две зони – едната част излиза конзолно от стоманобетоновата конструкция по цялата южна страна на многоетажният паркинг. Другата част е зоната, която свързва сградата на многоетажният паркинг със Спешно отделение – тя е проектирана също с метална конструкция, която стъпва на пет двойки стоманобетонови колони. Стените на този външен коридор за бърза връзка се изпълняват с архитектурна мрежа, а таваните и дъното на пода се обличат с композитни алуминиеви плоскости. В рамките на минимум 5 метра от сградата на болницата се осигурява защита на металната конструкция с материали с огнеустойчивост минимум 60 минути.

За довършителни работи се използват мрежи (сечена разтеглена архитектурна ламарина) с различни цветове и евентуално структури, които оформят парапетите, фасадната част на стълбите и асансьорите (в зоните, които не са плътни - от видим бетон). С тях ще се затвори  вертикално двустранно и коридорът за спешната помощ. Използва се също и композитни алуминиеви плоскости в определени зони на северната фасада, еднолентовата рампа и наклонените шайби от изток, както и на коридора към спешно отделение.

Озеленяването при сградата би могло също да е важен, дори допълнително структурообразуващ елемент. Така както новозасадените дървета от южната страна маркират пътя на линейките и ще създават „дървесна“ завеса пред динамичната фасада на многоетажния паркинг, така от север със засаждането на големи дървета с подходящи корони може да се създаде ритъм от естествена зеленина пред дългата фасада на паркинга.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 17 427 502 лв. без ДДС, в която са включени 10% за възникнали непредвидими СМР в хода на изпълнението на поръчката. Избраният изпълнител е „ИНТЕРБИЛД 2023“ ДЗЗД, очаква се теглене на заем от 25 милиона лева за обекта.

Вчера от болницата направиха и първа копка за строежа на новата Детска клиника при УМБАЛ "Свети Георги". Сградата е по проект на фирма „Арконт“ и също ще се намира на територията на болницата на бул. „Пещерско шосе“ 66. Междувременно отново вчера Министерски съвет одобри възлагане на Държавния авиационен оператор да извършва услуга от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

В Разград откриха нова административна сграда и завод за производство на ветеринарни ваксини

Той е мултифункционален и с няколко независими технологични линии

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

Камарата на строителите в България изработи пътна карта с практически съвети за всеки, който се заема да строи

В услуга на гражданите браншовата организация публикува и примерни договори за строителство и ремонти

Откриха новата сграда към лекоатлетическа зала на СКЛА "Локомотив Пловдив"

Откриха новата сграда към лекоатлетическа зала на СКЛА "Локомотив Пловдив"

Ще бъде реновирана и настилката на лекоатлетическата писта, която е от малкото закрити съоръжения за спорта