Фасадни елементи от катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас се превърнаха в 3D модели

206

Те ще бъдат съхранени в дигитални архиви и при необходимост могат да бъдат използвани за изработката на нови матрици и елементи за фасадата


Научни екипи от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Университета "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас осъществиха поредната серия от съвместни дейности по дигитализация на историческо, културно и природно наследство. Инициативата е на кмета Димитър Николов. Тя бе възприета и подкрепена от фирмата-изпълнител и учените от двата университета.

Този път обект по дейностите за дигитализация бе бургаският храм „Св. св. Кирил и Методий“. Чрез 3D скенери със структурирана светлина Artec Leo, Artec Space Spider и Artec Eva Pro, както и чрез лазерния скенер Scantech KSCAN-Magic специалистите успяха да създадат модели на голяма част от фризовете и екстериорните елементите от фасадата на църквата. Благодарение на модерното оборудване бяха дигитализирани и матриците към съответните елементи, изработени при реставрацията, завършена тази година от фирма „Еко арт инженеринг“ ООД.

Катедралният храм "Св. св. Кирил и Методий" е един от символите на Бургас. Строен е през 1897 - 1907 г. Храмът е от типа трикорабна базилика. Орнаментиката на фасадната пластика е една от най-богатите в България, но и трудна за възстановяване поради характеристиката на материала – т. н. айтоски камък или андезитен туф. Вътрешността на катедралата се разделя от пет двойки носещи мраморни колони. Главният купол се извисява върху висок дванадесетстенен барабан с прозорци. Върху красивия витраж на главния вход на катедралата са изобразени Кирил и Методий. Уникалните стенописи са изработени от известните български художници проф. Гюдженов и Кожухаров, автори и на стенописите в църквата "Св. Александър Невски" в София.

По време не реставрацията на храма от фасадата са свалени 57 отпечатъка, от които са изработени 58 калъпа. На фасадата са отлети и монтирани над 1200 елемента. Тя е реставрирана така, че всички елементи по нея, които влиянието на времето бе увредило, вече са в автентичния си вид.

Създадените 3D модели от научните екипи на Бургаския и Русенския университет ще бъдат съхранени в дигитални архиви и при необходимост могат да бъдат използвани за изработката на нови матрици и елементи за фасадата. Една от целите на тази инициатива е да се демонстрира възможността за създаване на дигитални образци на екстериорните елементи чрез директно 3D сканиране, без необходимост от създаване на отпечатъци, което е скъпа и бавна процедура. Някои от дигиталните модели ще бъдат използвани за създаване на сувенири и други промоционални продукти.

Снимки: Община Бургас

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе се осъществява по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, с финансовата подкрепа на Европейския съюз - чрез Европейските фондове за регионално развитие (ЕФРР). Партньори в проекта са СУ „Св. Кл. Охридски“, Технически Университет - София, Русенски университет "Ангел Кънчев", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.

3D

ОЩЕ НОВИНИ

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Повече от 20% спад в броя на предлаганите за продажба жилища у нас се отчита от началото на годината

Това се случва на фона на устойчиво и дори растящо търсене и все по-голям брой сделки

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Още един блок в ж.к. „Възраждане“ в Бургас ще е с нова графити фасада

Мястото започва да се оформя като артистично пространство

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Изграждат нов учебен корпус на Природо-математическата гимназия в столицата

Новата сграда ще даде възможност на училището да премине към едносменен режим на обучение

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Община Бургас даде старт на 45 проекта за 130 милиона лева

Те са одобрени да получат финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България

Офис пазарът в София регистрира лек спад на свободните площи през второто тримесечие на годината

Офис пазарът в София регистрира лек спад на свободните площи през второто тримесечие на годината

Той достига до 15.3% (50 базисни пункта) въпреки ръста на предлагането с нови проекти за отдаване под наем