Фасадни елементи от катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас се превърнаха в 3D модели

180

Те ще бъдат съхранени в дигитални архиви и при необходимост могат да бъдат използвани за изработката на нови матрици и елементи за фасадата


Научни екипи от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Университета "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас осъществиха поредната серия от съвместни дейности по дигитализация на историческо, културно и природно наследство. Инициативата е на кмета Димитър Николов. Тя бе възприета и подкрепена от фирмата-изпълнител и учените от двата университета.

Този път обект по дейностите за дигитализация бе бургаският храм „Св. св. Кирил и Методий“. Чрез 3D скенери със структурирана светлина Artec Leo, Artec Space Spider и Artec Eva Pro, както и чрез лазерния скенер Scantech KSCAN-Magic специалистите успяха да създадат модели на голяма част от фризовете и екстериорните елементите от фасадата на църквата. Благодарение на модерното оборудване бяха дигитализирани и матриците към съответните елементи, изработени при реставрацията, завършена тази година от фирма „Еко арт инженеринг“ ООД.

Катедралният храм "Св. св. Кирил и Методий" е един от символите на Бургас. Строен е през 1897 - 1907 г. Храмът е от типа трикорабна базилика. Орнаментиката на фасадната пластика е една от най-богатите в България, но и трудна за възстановяване поради характеристиката на материала – т. н. айтоски камък или андезитен туф. Вътрешността на катедралата се разделя от пет двойки носещи мраморни колони. Главният купол се извисява върху висок дванадесетстенен барабан с прозорци. Върху красивия витраж на главния вход на катедралата са изобразени Кирил и Методий. Уникалните стенописи са изработени от известните български художници проф. Гюдженов и Кожухаров, автори и на стенописите в църквата "Св. Александър Невски" в София.

По време не реставрацията на храма от фасадата са свалени 57 отпечатъка, от които са изработени 58 калъпа. На фасадата са отлети и монтирани над 1200 елемента. Тя е реставрирана така, че всички елементи по нея, които влиянието на времето бе увредило, вече са в автентичния си вид.

Създадените 3D модели от научните екипи на Бургаския и Русенския университет ще бъдат съхранени в дигитални архиви и при необходимост могат да бъдат използвани за изработката на нови матрици и елементи за фасадата. Една от целите на тази инициатива е да се демонстрира възможността за създаване на дигитални образци на екстериорните елементи чрез директно 3D сканиране, без необходимост от създаване на отпечатъци, което е скъпа и бавна процедура. Някои от дигиталните модели ще бъдат използвани за създаване на сувенири и други промоционални продукти.

Снимки: Община Бургас

Проект BG05M2OP001-1.001-0004-C01 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ – УНИТе се осъществява по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, с финансовата подкрепа на Европейския съюз - чрез Европейските фондове за регионално развитие (ЕФРР). Партньори в проекта са СУ „Св. Кл. Охридски“, Технически Университет - София, Русенски университет "Ангел Кънчев", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас.

ОЩЕ НОВИНИ

Новата сграда на детска градина "Каменица" в Пловдив отваря в началото на следващата година

Новата сграда на детска градина "Каменица" в Пловдив отваря в началото на следващата година

През септември приключи строителството, а в момента се работи по оборудване и обзавеждане

Със средства от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде ремонтиран Националният студентски дом в София

Със средства от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъде ремонтиран Националният студентски дом в София

На 29 септември от Министерството на културата беше одобрен и проектът за реновация на Голямата зала

Над 221 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в саниране и мерки за енергийна ефективност на административни сгради в страната

Над 221 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в саниране и мерки за енергийна ефективност на административни сгради в страната

Обновяват сградите на 79 общини, пожарни служби, полицейски управления, ремонтират и централите на МТС, НАП, НСО, ДНСК, КЗП

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Citybuild представя обновена платформа за архитектурната общност

Сайтът вече дава възможност да създавате собствен профил, да публикувате проекти и да управлявате сами своето дигитално представяне