Културен дом "Химик" в Димитровград е с обновена визия

80

Сградата е паметник на културата и затова бяха възстановени всички архитектурни детайли по фасадата и във вътрешните пространства


В рамките на проекта беше реализиран цялостен ремонт на сградата на културния дом, включващ както външни СМР и мерки за енергийна ефективност, така и дейности вътре в сградата, насочени към конструктивно укрепване, ремонт на всички помещения, подмяна на електрическата, отоплителната, водопроводната и канализационната инсталации, изграждане на система за видеонаблюдения и оповестителна инсталация и др. Възстановени са всички настилки.

Доставени са оборудване и обзавеждане на помещенията в културния дом, включително нова система за театрално осветление, сценична механизация, озвучителна техника и мултимедия, библиотечно оборудване (стелажи), подвижни преградни стени под съществуващите греди, чрез които могат да се обособят отделни многофункционални пространства.

Проект „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик“, включително прилежащи площи, се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на Димитровград и е на обща стойност 3 888 536 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ в размер на  2 990 039 лв., заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на обща стойност 557 865 лв. и съфинансиране, осигурено от община Димитровград, в размер на 340 632 лв.

До месец и половина предстои и приемането на обекта от държавна приемателна комисия.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Стартира конкурсът ARCHINOVA ARCHITECTURE AWARDS 2024

Срокът за ранна регистрация с намалена такса е до 31 юли

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Инициаторите за ревитализация на Резиденцията в Банкя представиха идеите си по проекта

Предложенията са за СПА хотел, басейни, балнеология и рехабилитация, ресторант, място за култура, събития и коуъркинг, студентски общежития, спортни площадки и база за паркур, историческа изложба и парк, ботаническа градина, езеро и други

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Клуб "Смисъл" организира дискусия по темата "Можем ли без паметници?"

Събитието ще се проведе на 25 юни в Зала за събития "Living Room" на ул. "Неразделни" в София

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Община Сандански набира проектни предложения за финансиране на местни инициативи

Те са насочени към изграждане на дребномащабна улична инфраструктура (пейки, беседки, огради и други) и облагородяване на междублокови пространства и зелени площи

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Обновяват и модернизират най-голямото основно училище в община Исперих - "Васил Априлов"

Ще бъдат приложени мерки за енергийна ефективност в двете сгради на училището, ще бъде осигурена съвременна материална база, иновативна STEM среда и достъпна архитектурна среда