МРРБ започна подписване на споразумения с общини за финансиране на приоритетни проекти

106

Средствата от държавния бюджет ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост


Снимка: МРРБ

Вчера Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва подписването на споразумения с общини за финансиране на проекти, определени като приоритетни в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет за 2024 г. С него беше приета Инвестиционна програма за общински проекти с включени в нея 1627 проекта с прогнозен размер и обхват за периода 2024-2026 г. В изпълнение на нормативните разпоредби МРРБ създаде необходимата организация. Общините трябва да подадат заявление, като прилагат към него и необходимите документи, доказващи документалната обезпеченост на проекта.

Към момента в МРРБ са постъпили 822 заявления, като процесът по подаване продължава. Голяма част от тях вече са разгледани от експертите в министерството. Първоначално споразумения ще бъдат подписвани с общините с пълна документална готовност, за които след извършена проверка е констатирано, че заявленията и придружаващите документи напълно отговарят на изискванията, заложени в нормативната уредба.

Общините, в чиито заявления за проектни финансирания са установени непълноти и/или грешки в документацията след направения от експертите на министерството преглед, ще бъдат уведомявани чрез писма за констатациите, за да коригират пропуските си.

Едни от най-честите неточности в заявленията, прегледани от екипа на МРРБ до средата на месеца са свързани с неправилно вписване на сумите за финансиране на проектите /с или без ДДС/. Посочват се и стойности, различни от тези по Приложение № 3 към закона. Сред другите пропуски е липса на информация и документи /виза за проектиране, съгласуван проект и др./, които трябва да бъдат приложени съгласно изискванията на закона и постановленията за неговото изпълнение. В някои случаи се наблюдава и прилагане на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтекъл срок.

В края на всеки месец ще бъде публикуван списък с проектите, за които са подписани споразумения. В разпоредбите на ЗДБРБ е разписана правна възможност за извършване на промени в списъка на одобрените проекти.

ОЩЕ НОВИНИ

Започна реконструкцията на ул. “Опълченска“

Започна реконструкцията на ул. “Опълченска“

Срокът за изпълнение на обекта е около 8 месеца

До края на годината започва строителството на още 4 участъка от АМ „Хемус“

До края на годината започва строителството на още 4 участъка от АМ „Хемус“

Завършва изграждането на отсечката от Боаза до пътя за Луковит

Министър Коритарова с призив към строителния бранш в страната да помогнат в борбата с пожарите

Министър Коритарова с призив към строителния бранш в страната да помогнат в борбата с пожарите

Екипите на държавните ВиК дружества и „Автомагистрали“ ЕАД се включват с техника в помощ на противопожарните служби

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

КАБ и НСОРБ обсъдиха възможностите за законодателна реформа в сектора

Столична община и РК София град на КАБ разработват тестова електронна среда за предаване на проекти

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

Изградено е локалното платно, осигуряващо един от достъпите до предвидения "Бизнес Център Филвик" на входа на Варна

За архитектурата на сградата отговаря Fekta Architectiral Studio, които са заложили на изчистена визия