общинска собственост

Студенти ще изготвят проекти за няколко значими за Община Царево сгради

Студенти ще изготвят проекти за няколко значими за Община Царево сгради

Техен ръководител е арх. Цвета Сурчева – преподавател във Висшето училище по архитектура „Ла Вилет“ в Париж, Франция

Стартира кампанията на Община Габрово "Да превърнем сивото в зелено"

Стартира кампанията на Община Габрово "Да превърнем сивото в зелено"

Инициативата е насочена към реализация на дейности по благоустрояване на обекти общинска собственост

Предстои обновяването на неремонтирани с десетилетия сгради във Враца

Предстои обновяването на неремонтирани с десетилетия сгради във Враца

Община Враца има подписано споразумение за финансирането на 4 проекта на обща стойност от над 8 000 000 лв. за внедряване на мерки за енергийна ефективност

Община Горна Оряховица ще предлага на инвеститори свободни парцели в града, предвидени за жилищно строителство

Община Горна Оряховица ще предлага на инвеститори свободни парцели в града, предвидени за жилищно строителство

Парцелите са с площ от около 1 000 кв. м всеки и са разположени по улиците „Юрий Гагарин“, „Георги Бошнаков“ и „Васил Левски“

Работна група ще проучва имоти държавна собственост с оглед тяхното безвъзмездно придобиване от страна на Столична община

Работна група ще проучва имоти държавна собственост с оглед тяхното безвъзмездно придобиване от страна на Столична община

Ще се търсят имоти, подходящи за реализиране на обекти на транспортната, техническата, социалната, културната, спортната и зелената инфраструктура

Столична община ще преговаря с държавата за собствеността върху имоти в районите "Красна поляна" и "Илинден" за реализиране на етап от Зеления ринг

Столична община ще преговаря с държавата за собствеността върху имоти в районите "Красна поляна" и "Илинден" за реализиране на етап от Зеления ринг

При успешен край на преговорите над 35 000 квадратни метра ще се превърнат в облагородени зелени площи, а това дава шанс и на проект за линеен парк по бул. "Вардар"

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

Това следва от определение на Върховния касационен съд, което не подлежи на обжалване

Община Варна получи от държавата управлението на Младежката площадка в Морската градина, която пустее от години

Община Варна получи от държавата управлението на Младежката площадка в Морската градина, която пустее от години

Намеренията на Общината са да превърне мястото в кът за отдих, социални контакти и забавления, като преди това бъде извършен ремонт на сградите и прилежащото пространство

МРРБ започна подписване на споразумения с общини за финансиране на приоритетни проекти

МРРБ започна подписване на споразумения с общини за финансиране на приоритетни проекти

Средствата от държавния бюджет ще се инвестират в проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на обекти – публична общинска собственост