Обновена е сградата на Двореца на културата в Перник

124

Ремонт с подобни мащаби по сградата не е правен от нейното откриване


Дворецът на културата в Перник е открит през 1957 г. и е свързан с професионалното развитие на десетки дейци на културата и творци в различни области, но досега не е бил ремонтиран основно. Изпълнените дейности по проекта включват внедряване на мерки за енергийна ефективност за цялата сграда на Двореца на културата, ремонт на външни и вътрешни елементи, допълнителни решения за осигуряване на достъпна среда за лица с двигателни затруднения до общодостъпните зали, както и доставка на оборудване и обзавеждане за помещенията в Двореца на културата. Остават малко довършителни работи, но сградата вече ще изпълнява предназначението си.

Ремонтиран основно е покривът, който бе силно компрометиран, както и фасадата и архитектурните елементи, които също са били в изключително лошо състояние.

Обновени са фоайетата, санитарните помещения, хранилищата в подземното ниво и площадката пред Двореца на културата.

Изпълнител на строителните дейности след обществена поръчка е "Кей Ес Ди Консулт Интернешънъл" ЕООД. Проектанти са "В&В проект" ООД.

Снимки: Община Перник

Проект „Обновяване на сградата на Дворец на културата, гр. Перник“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Перник и е на обща стойност 4 533 486 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж“ – безвъзмездна финансова помощ в размер на 915 218 лв. и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на обща стойност 3 160 888 лв. За реализирането на проекта община Перник е осигурила и собствено участие в размер на 457 316 лв.

ОЩЕ НОВИНИ

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Недвижимата културна ценност Банкерска сграда в София е предвидена за хотел от веригата на Робърт де Ниро

Марката за луксозни хотели, ресторанти и резиденции Nobu подготвя още един хотел в България - на брега на Черно море във Варна

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

"Куршум джамия" окончателно остава собственост на Община Карлово

Това следва от определение на Върховния касационен съд, което не подлежи на обжалване

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

Държавата отпуска още 75 милиона лева за стадионите "Христо Ботев" и "Локомотив" в Пловдив

В МРРБ бяха подписани споразумения по програмата за финансиране на общински проекти